Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling (koll på NO åk.6)

Skapad 2018-09-18 00:51 i Olandsskolan Östhammar
I det här kapitlet ska du få en större förståelse för livets utveckling på jorden. De ska kunna ge exempel på hur djur och växter i världen är anpassade till sin miljö. De ska även veta att människan är en del av livets utveckling och att livet fortsätter att utvecklas hela tiden. De ska få en inblick i systematik, hur djur är ordnade och grupperade efter olika egenskaper.
Grundskola 6 Biologi
I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om hur livet på jorden har utvecklats. Hur och var det uppstod, och vad det är som gör att vissa arter har överlevt och andra försvunnit under årmiljonernas gång. Du får också lära dig hur djur och växter anpassar sig till miljön, så att de kan överleva.

Innehåll

PÖvergripande mål

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska kunna (mål tagna ur "Koll på NO 6", Sanoma utbildning)

 • veta mer om hur livet har utvecklats
 • förstå att livet utvecklas hela tiden, även idag och i morgon
 • känna till att människan ingår i livets utvekling
 • kunna ge exempel på hur man kan sortera olika djur
 • känna till vem Charles Darwin var

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta:

Mycket av den undervisning vi kommer att ha är muntlig. Den information som kommer att bearbetas är ofta muntligt och hämtad från det aktuella läromedlet. Vi kommer att diskutera olika begrepp utifrån arbetsområde samt titta på aktuella filmer.

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom: 

 • Hur du följer muntliga och skriftliga instruktioner och utför övningar/uppgifter.. 

 • Gemensamma diskussioner och enskilda samtal.

 • samt genom avslutande diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Livets utveckling

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6   Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6   Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Bi  4-6   Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6   Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6   Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
E
C
A
källor och resonemang
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder ett par olika källor. Du kan föra enkla resonemang kring källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder ett par olika källor. Du kan föra utvecklade resonemang kring källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder flera olika källor. Du kan föra välutvecklade resonemang kring källornas användbarhet.
Du kan använda dig av information du har i diskussioner eller för att skapa texter med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda dig av information du har i diskussioner eller för att skapa texter med relativ god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda dig av information du har i diskussioner eller för att skapa texter med god anpassning till sammanhanget.
Kunskaper
Du känner till fakta om livets utveckling, olika djurgrupper, vilka djur som tillhör dessa, likheter och skillnader m.m. Du använder begrepp som hör till området.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med god användning av biologins begrepp.
Evolution
fossiler, fosterutvecklingen hos djur, anatomi, beteende och likheter i DNA.
Du känner till och kan förklara på ett enkelt sätt ett eller ett par bevis för evolutionen.
Du känner till och kan förklara på ett utvecklat sätt ett par eller flera bevis för evolutionen.
Du känner till och kan förklara på ett väl utvecklat sätt de flesta bevis för evolutionen.
Livets utveckling
Du berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. ex. Du vet att djur anpassar sig efter t.ex. maten som finns där den lever.
Du berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer. ex. Du vet att djuret anpassar sig efter t.ex. maten som finns där den lever och hur det påverkar djurets avkomma.
Du berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer. ex. Du vet att djuret anpassar sig efter t.ex. maten som finns där den lever, hur avkomman blir och hur det påverkar framtida avkomma.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan berätta om fossilfynd, Lucy, skelettfynd, kol-14, Charles Darwin, Carl von Linné m.m.
Du kan berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt eller vetenskapsman och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter eller vetenskapsmän och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och vetenskapsmän och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: