Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, skriva åk 1, 18/19

Skapad 2018-09-18 09:14 i Vällsjöskolan Härryda
Svenska, skriva ht 2018
Grundskola 1 – 3 Svenska
Du ska få lära dig att forma bokstäver, hur man skriver en mening och träna dig på att bygga meningar med ord- och bildkort eller skriva dem.

Innehåll

Innehåll

Syfte

Eleverna ska genom undervisningen i ämnet ges förutsättningar att utveckla sin förmåga i sitt tal- och skriftspråk, så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lärandemål för eleven:

Kunna forma och ljuda de bokstäver vi lärt in.
Kunna skriva ord med de bokstäver vi lärt in.
Kunna bygga meningar med bland annat ordbilder och bildkort, samt skriva en enkel mening.
Känna till att en mening har mellanrum mellan orden, börjar med stor bokstav och avslutas med punkt.
Kunna skriva kort vad t ex vad en teckning föreställer.

Centralt innehåll

Vad ska behandlas i undervisningen?

Kopplingar till läroplan

 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav. 

 

Så här arbetar vi med arbetsområdet:

 
 

Varje vecka presenteras en ny bokstav. Du tränar att forma den rätt, både versaler och gemener samt träna på bokstavsljudet.

Varje vecka presenteras en eller flera ordbilder, vi arbetar och uppmärksammar dessa på olika sätt.

Varje vecka har du en eller flera enskilda, eller gemensamma skrivuppgifter.

Vi arbetar med olika böcker och Den magiska kulans arbetsbok där vi känner igen bokstaven, skriver den, lyssnar hur många ljud det är i varje ord.

Vi skapar med olika material kring vissa bokstäver och vi arbetar med skapande texter där ord och bild samspelar.

 

Bedömning - Så här visar jag att jag kan:

Du visar dina kunskaper genom att:

Forma bokstäverna så att texten blir läslig.

Skriva eller bygga olika ord/meningar/texter med de bokstäver och ordbilder vi arbetat med.

Känna till att en mening skrivs med mellanrum mellan orden, stor bokstav i början och punkt i slutet.

Kunna sambandet mellan ljud och bokstav.

 

 • Kunskapskrav
 • Sv 2-3
   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv 2-3
   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv 2-3
   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: