Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2018-09-18 10:09 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 1 Matematik
Matematiken finns överallt runt omkring oss. Så på med matteglasögonen och se er omkring.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Centralt innehåll - Vad?

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och användas för att ange antal och ordning.
 • Räknesätten addition och subtraktion, deras egenskaper och samband.
 • Del av helhet och del av antal.
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Mönster i talföljder.
 • Mätning av tid.
 • Grundläggande geometriska objekt och egenskaper hos dessa.
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas.
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

 

Arbetssätt - Hur?

Du kommer att få 

 • träna och forma siffrorna 0-9
 • arbete praktiskt med konkret material, med penna och med hjälp av iPad, själv och tillsammans med andra
 • träna olika strategier vid problemlösning, enskilt och tillsammans med andra
 • träna på att skriva med mattespråk
 • träna på "tiokamrater" och hälften och dubbelt genom spel och lekar.
 • träna på att automatisera "Lilla plus" och "LiIla minus"
 • träna på additions- och subtraktionsuppgifter i talområdet 0-20, med konkret material.

 

Bedömning:

Du visar att du kan genom att

 • du kan dela upp tal och vet hur tal kan användas för att ange antal och ordning
 • du använder matematiska begrepp och metoder på ett fungerande sätt
 • du löser enklare problem med lämpliga strategier
 • du använder likhetstecknet på ett fungerande sätt
 • du kan beskriva grundläggande geometriska objekts egenskaper

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: