Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska sp8:1 2019-2020

Skapad 2018-09-18 11:02 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Att förstå och tolka olika texter är lättare när du får förståelse för olika tempus och att verbformerna ser olika ut. När du kan prata i olika tempus kan du också lättare anpassa det du vill säga, till olika situationer. Jag fokuserar på ett grammatiskt moment där eleven ska bli medveten om olika tempus.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du utvecklar din förmåga att

 • - läsa olika slags enkla texter för upplevelser, information och kunskaper.
 • - använda språket för att kommunicera i tal och skrift
 • - reflektera över och ta ansvar för min språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar min inlärning.
 • - delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka mina tankar på målspråket samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter.
 • - reflektera över levnadssätt och kultur i de länder där språket talas samt att göra jämförelser med egna erfarenheter.

Dessa förmågor tränar vi genom att

 • Utöka ordförrådet genom att träna in glosor och använda dem i tal och skrift.
 • Träna på hur språket är uppbyggt ( dvs grammatiska regler: verbböjningar, ordföljd etc.)
 • Tala spanska så mycket som möjligt under lektionerna.
 • Läsa olika texter.
 • Lyssna på talad spanska.
 • Skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, berättelser, beskrivningar.......)

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande områden:

 • Under läsåret kommer vi att bygga vidare på de kunskaper och färdigheter vi har övat under föregående år
 • Realia
 • Grammatik
 • Ordkunskap

Detta kommer att bedömas:

 

 • Din förmåga att förstå spanska i tydligt tal.
 • Du kommer också att få muntliga och skriftliga läxförhör och prov / uppgifter av olika slag.
 • Bedömningen sker fortlöpande, dvs ditt aktiva deltagande- muntligt och skriftligt- under varje lektion är viktigt
 • Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag.
 • Din förmåga att delta i samtal om vardagliga ämnen.
 • Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.

Matriser

M2
Bedömning Moderna språk år 7-9

Lyssna
- Lyssnar på läraren - Lyssnar på texterna - Hörförståelse, både övning och test.
Du förstår det mest väsentliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
- Läser och förstår olika sorters texter. - Inlärning av ord och fraser.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala/Samtala
- Deltar muntligt i klassrummet. - Arbeta med ditt uttal. - Använder spanska när du kommunicerar.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva
- Skriver olika sorters uppgifter och texter.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Realia
- Har kunskaper om målspråksländerna och dess kultur, samhälle och livsvillkor. - Kan jämföra och förstå skillnader mellan tysktalande länder och Sverige
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: