Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning, ht-18, C-gruppen

Skapad 2018-09-18 14:49 i Djupedalskolan Härryda
Utgår från boken Gamma kapitel 1
Grundskola 6 Matematik
Vill du helst ha en tiondels pizza eller sex åttondels pizza när du är riktigt hungrig?

Innehåll

Mål

Efter avslutat område ska du ha lärt dig:

 • samband mellan bråkform och decimalform
 • uttrycka andelar i bråkform och decimalform
 • sambandet mellan andelen, delen och det hela
 • beräkningar med de fyra räknesätten (skriftligt och med miniräknare)
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Viktiga begrepp att kunna:

 • naturliga tal
 • platsvärde
 • talens positioner; tusentalssiffra, hundratalssiffra, tiotalssiffra, entalssiffra, tiondelssiffra, hundradelssiffra och tusendelssiffra
 • utvecklad form
 • bråkform
 • blandad form
 • Det hela, delen och andel
 • rationella tal
 • decimalform
 • avrundning
 • närmevärde
 • addition, term och summa
 • subtraktion, term och differens
 • multiplikation, faktor och produkt
 • division, täljare, nämnare och kvot

 

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda genomgångar

Självständigt arbete i ma-boken eller andra uppgifter

Praktiska uppgifter

 

 

Bedömning

- Du förväntas vara aktiv under alla lektioner för att lära dig så mycket som möjligt och för att visa vad du lärt dig.

Du bedöms utifrån dessa förmågor:

- Problemlösning

- Begrepp

- Metoder

- Kommunikation

Se matrisen nedan!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapsmatris - Tal och räkning (årskurs 6)

Du har ännu inte nått en godkänd nivå...
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Lösa problem med strategier & metoder
Du behöver träna mera på textuppgifter där du själv ska komma på vilken metod som passar för att lösa problemet.
Du kan på ett ganska bra sätt sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Använda matematiska begrepp
Du behöver träna mer på de olika begreppen inom området "tal" så att du kan använda dem på ett korrekt sätt.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp som tillhör området tal. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp som tillhör området tal. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp som tillhör området tal. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Välja & använda matematiska metoder
Du behöver träna mer på de olika metoderna inom området "tal".
Du kan göra enkla uträkningar i området "tal" på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i området "tal" på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i området "tal" på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Redogöra för tillvägagångssätt
Du behöver träna mer på att redovisa dina uträkningar där du visar hur du har kommit fram till ett svar.
Du kan beskriva och visa på ett ganska bra sätt hur man kan göra uträkningar för att lösa ett problem. Du använder olika matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och visa på ett bra sätt hur man kan göra uträkningar för att lösa ett problem. Du använder olika matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och visa på ett mycket bra sätt hur man kan göra uträkningar för att lösa ett problem. Du använder olika matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: