Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik v.41-46

Skapad 2018-09-18 15:04 i Hogstorps Skola Uddevalla
Nu ska du få utmana din kropp i nya rörelser med hjälp av olika redskap.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under de närmaste veckorna kommer vi på idrotten att ägna oss åt redskapsgymnastik. Vi kommer att öva på de motoriska grundformerna; åla, krypa, rotera, hänga, balansera, hoppa, rulla, klättra, springa. Vi kommer att använda oss av olika redskap såsom matta, bom, ringar och räck. Vi kommer även att prata om säkerheten.

Innehåll

Syfte (varför ska vi göra detta?)

Du som elev ska ges möjlighet att få prova på många olika slags aktiviteter under idrottslektionerna. En av dessa är redskapsgymnastik. Detta är en viktig del av undervisningen för att det ger en allsidig träning. Genom att träna på olika gymnastiska övningar tränar man hela kroppens rörelseförmåga och med en god rörelseförmåga blir också andra fysiska aktiviteter mycket roligare.

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

 

 • Redskapens och övningarnas olika namn, så som: Matta, Ringar, Räck, Bom, Handstående, Hjulning, Karusellen, Stuphängande,  Kullerbytta etc.
 • Säkerhet

Detta skall du tänka på under lektionerna och kunna efter arbetsområdet:

- Du deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar.

- Du förstår och respekterar säkerhetsbestämmelserna och följer de regler som finns för att undervisningen skall kunna bedrivas på ett säkert sätt. 

- Du visar sportsligt uppträdande genom att inte fuska dig igenom rörelserna.

- Du tar hänsyn till dina kamrater och visar förståelse och respekt för allas olikheter. 

- Stötta, uppmuntra och hjälp varandra. 

- Veta hur man använder de olika redskapen på ett säkert sätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Kunskapskrav

Kunskapskrav

E
C
A
FÖRMÅGA
Rörelse
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (...) till aktiviteten.
till viss del
relativt väl
väl
I rörelse till musik och danser anpassar eleven (...) sina rörelser till takt och rytm.
till viss del
relativt väl
väl
Hälsa och livsstil
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då (...) underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsam och den fysiska förmågan.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
ANALYS
Eleven kan ge (...) beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
enkla
utvecklade
välutvecklade
ANALYS
Friluftsliv och utevistelse
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med (...) anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
viss
relativt god
god
METAKOGNITIV
Eleven kan med (...) säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
viss
relativt god
god
HANTERA INFORMATION
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: