Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva HT18 VT19

Skapad 2018-09-18 15:14 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 3 – 6 Svenska
Tänk att kunna vara en författare själv! Du kommer under få olika skrivuppgifter där du jobbar med olika genrer som t.ex. dikter, sagor och faktatexter. När du skriver texter kommer du att jobba med kamratbedömning där du och dina kamrater hjälps åt att utveckla er skrivning.

Innehåll

 

Undervisning/lärande

Du ska få:

- Träna på att skriva texter både på Ipad/dator och för hand med läslig handstil. När du skriver, ska du använda dig av stor bokstav och skiljetecken(.,!?).

- Lära dig att stava ord som är vanligt förekommande i texter som du läser och skriver,

- Lära dig hur man bygger upp en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning samt träna detta.

- Träna på att använda dig av beskrivningar i dina berättande texter. 

- Lära dig, samt träna på att använda olika källor för att söka information.

- Lära dig hur man tar ut nyckelord och använder en tankekarta för att skapa en egen faktatext samt träna detta både med eget valda ämnen och i NO/SO.

- Lära dig hur du kan skapa bilder som hänger ihop med dina texter.

- Träna på att göra kamratbedömningar där du läser klasskompisars texter och hittar utvecklingsmöjligheter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Skriva

Träna mer
Godtagbara kunskaper årskurs 3
Nästa steg (Betyg E årskurs 6)
Vi kommer att bedöma din förmåga att:
Berättelser
Skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.
Jag behöver stöd med att skriva berättande texter med en tydlig inledning, handling och avslut
Jag kan skriva berättande texter med en tydlig inledning, handling och avslut
Jag kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling och avslut
Skiljetecken
Använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Jag behöver stöd med att använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Jag kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Jag kan på ett ganska bra sätt använda grundläggande regler för hur man använder skiljetecken.
Stavning
Stava vanligt förekommande ord som du ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Jag behöver stöd med att stava vanligt förekommande ord som jag ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Jag kan stava vanligt förekommande ord som jag ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Jag kan på ett ganska bra sätt använda grundläggande regler för stavning.
Skriva läsligt
Skriva läsligt för hand.
Jag behöver stöd med att skriva läsligt för hand.
Jag kan skriva läsligt för hand.
Jag kan på ett ganska bra sätt använda grundläggande regler för hur man skriver bokstäverna rätt.
Återge fakta
Återge en enkel faktatext så att innehållet (blir begripligt) klart framgår.
Jag kan med stöd återge eller skriva delar av en faktatext med enkla ord.
Jag kan kan återge eller skriva en faktatext med enkla ord.
Jag kan skriva faktatexter med ganska tydligt innehåll. Mina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt.
Använda ämnesspecifika ord/ begrepp.
Använda ämnesspecifika ord/begrepp så innehållet tydligt framgår
Jag kan med stöd skriva en faktatext med ämnesspecifika ord/begrepp så innehållet tydligt framgår.
Jag skriver en faktatext med ämnesspecifika ord/begrepp så innehållet tydligt framgår.
Jag använder ord som hör ihop med det jag skriver på ett ganska bra sätt.
Använda bilder
Kombinera text och bild för att förstärka och förtydliga budskap.
Jag kan med stöd skapa bilder som förstärker och förtydligar det jag skriver.
Jag kan skapa bilder som förstärker och förtydligar det du skriver.
Jag kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ganska bra sätt för att förstärka, förtydliga och levandegöra mina texters budskap.
Ge omdömen
Utifrån givna frågor ge enkla omdömen om egna och andras texter samt bearbeta och förtydliga egna texter på ett enkelt sätt.
Jag kan utifrån givna frågor, med stöd, ge enkla omdömen om egna och andras texter, samt med stöd bearbeta och förtydliga mina texter.
Jag kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om egna och andras texter, samt bearbeta och förtydliga mina texter.
Jag kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk. Utifrån respons kan jag på ett ganska fungerande sätt, bearbeta mina texter så att de blir tydligare och får högre kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: