👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-09-18 15:39 i Hjulsta grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Medeltiden - hur människorna levde
Grundskola 5 Historia
Vi ska under vårterminen fördjupa oss i medeltiden. Du kommer att få läsa om när medeltiden inföll, hur människor levde då samt några viktiga händelser under perioden i Sverige.

Innehåll

Vi kommer att under vårterminen arbeta med Medeltiden.
Så här arbetar vi:

Vi läser fakta- och skönlitterära texter, arbetar med instuderingsfrågor, ser delar av TV-serien Ahmed i medeltiden, tittar på och gör tidstypiska bilder samt skriver texter om tidsperioden.

Innehåll

-Vi läser i boken "Koll på Medeltiden" (och andra faktaböcker), samt arbetar med tillhörande arbetsbok.

-Vi ser delar av TV-serien om Ahmed.

-Vi arbetar med olika historiska begrepp kopplat till medeltiden

-Vi avlutar momentet med ett skriftligt prov på DigiExam

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Medeltiden

Rubrik 1

Ännu ej godtagbar
Godtagbar
Mer än godtagbar
Ämnesspecifika ord och begrepp - Du har kunskap om ord och begrepp för arbetsområdet.
Du är på väg men kan ännu ej förstå ämnesspecifika ord och begrepp för området.
Du har visat att du förstår ämnesspecifika ord och begrepp för området.
Du har visat på mycket goda kunskaper i att förstå ämnesspecifika ord och begrepp för området. Du använder dig även av orden i dina reflektioner/diskussioner.
Händelse/moment från medeltiden - Du har kunskap om händelser från medeltiden samt vilka konsekvenser detta fick för samhället på medeltiden.
Du är på väg men kan ännu ej redogöra/förklara vad händelsen var och vilka konsekvenser detta fick för det medeltida samhälle.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra/förklara vad händelsen var och vilka konsekvenser detta fick för det medeltida samhälle.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra/förklara vad händelsen var och vilka konsekvenser detta fick för det medeltida samhälle.
Människorna under medeltiden - Du har kunskap om människorna under medeltiden. T.ex. synen och innebörden av samhällsindelningen (de fyra samhällsgrupperna). Hur det var att leva på landet, i staden och som barn.
Du är på väg men kan ännu ej redogöra för hur människorna i de olika historiska miljöerna och samhällsklasserna hade det under medeltiden.
Du har visat att du har kunskaper om hur människorna i de olika historiska miljöerna och samhällsklasserna hade det under medeltiden.
Du har visat att du har mycket goda kunskaper om hur människorna i de olika historiska miljöerna och samhällsklasserna hade det under medeltiden.