Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5

Skapad 2018-09-18 17:42 i Främbyskolan Falun
Grundskola 5 Engelska
Vi kommer i undervisningen att: - lyssna på andra och tala engelska i mindre och större grupp - träna på att beskriva saker - träna på att få andra att förstå och själva förstå, fast vi inte kan alla ord - lära oss nya ord (glosor i texten, läsa texter (What´s up, skönlitteratur) - översätta från engelska till svenska och tvärtom - lära oss vanliga fraser och uttryck på engelska - skriva meningar på engelska - träna uttal - lyssna på engelska i olika medier - se på film och försöka förstå vad som sägs

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:
- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter                             
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift
- använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
i olika sammanhang  och delar av världen där engelska används

Konkretisering av mål

Kommunikationens innehåll

- Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter. Åsikter, känslor och erfarenheter. Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa

Tydligt talad engelska och texter från olika medier. Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga. Sånger, sagor och dikter. Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Tala, skriva och samtala 
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar. Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck. Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Vi kommer i undervisningen att:

- lyssna på andra och tala engelska i mindre  och större grupp
- träna på att beskriva saker
- träna på att få andra att förstå och själva förstå, fast vi inte kan alla ord
- lära oss nya ord (glosor i texten, läsa texter (What´s up, skönlitteratur)                                                                              
- översätta från engelska till svenska och tvärtom
- lära oss vanliga fraser och uttryck på engelska
- skriva meningar på engelska
- träna uttal
- lyssna på engelska i olika medier
- se på film och försöka förstå vad som sägs

 

 

    

 

Bedömning


- Du ska visa att du förstår vad som står i texter
- Du ska läsa text högt
- Du ska vara aktiv när vi översätter text
- Du ska vara aktiv på lektionerna och visa när du kan
- Du ska lyssna aktivt på andra
- Du ska kunna formulera enkla meningar muntligt och skriftligt
- Du ska lösa arbetsuppgifter

* Du ska framförallt våga försöka även när du är osäker!

Matriser

En
Learn some more English år 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LÄSA
Att förstå texter och dialoger i olika sammanhang.
Eleven kan förstå ord i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå ord och enkla meningar i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå hela innehållet i lättillgängliga texter.
Att kunna använda ordlistan i textboken.
Eleven förstår hur ordlistan är uppbyggd.
Eleven kan oftast hitta rätt ord.
Eleven använder ordlistan med stor säkerhet.
Att kunna läsa och återberätta enkla fakta om målspråkslandet.
Eleven kan några enkla fakta om målspråkslandet.
Eleven kan några enkla fakta och kan berätta om målspråkslandet.
SKRIVA
Att kunna skriva korta texter inom olika områden.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt och begripligt.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig begripligt och sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig tydligt och sammanhängande.
Att lära sig olika grammatiska strukturer i engelskan.
Eleven är medveten om enkla grammatiska strukturer och kan i viss mån tillämpa dem.
Eleven kan relativt väl använda enkla grammatiska strukturer.
Eleven kan väl använda enkla grammatiska strukturer.
TALA
Att göra sig förstådd i tal.
Eleven formulerar sig enkelt och begripligt.
Eleven formulerar sig begripligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig tydligt och sammanhängande.
Att föra en dialog.
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt.
Eleven uttrycker sig tydligt och med viss anpassning till syfte , mottagare och situation
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttal och intonation.
Eleven kan vissa uttal och kan härma efter.
Eleven kan vissa uttal och kan använda dessa i tal.
Eleven behärskar basala uttalsregler och talar tydligt.
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
Att förstå talat språk från läraren, hörövningar och pararbete i klassrummet.
Eleven kan förstå enkla ord i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och meningar i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i talat språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Att förstå ord i t.ex. film och sånger.
Eleven kan uppfatta enkla ord i sammanhanget.
Eleven kan uppfatta det huvudsakliga innehållet.
Respons
Eleven kan visa med ord och mimik att man förstått innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: