Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Finska G2(som andra språk)

Skapad 2018-09-18 18:22 i Modersmålsenhet BOU Alingsås
Grundskola 1 – 2 Modersmål
Finska som nationellt minoritetsspråk Att ha kunskaper i språket och om minoritetens kultur kan ge nya perspektiv på den egna identiteten och stärker möjligheterna till deltagande i samhällslivet i Sverige och andra länder.

Innehåll

Arbetsområde: Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa, skriva och samtala på det nationella minoritetsspråket. Under läsår 1-3 kommer vi att arbeta med bokstav, synonymer och olika typer av korta texter. Vi kommer läsa och skriva på finska samt titta på finska filmer och lyssna på finsk musik.

 

Konkreta mål: Undervisningen i finska som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om språket samt kunskaper om minoritetens kultur. Vi kommer utveckla förmågan att kommunicera oss i tal och skrift och förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter. 

 

Bedömning: Jag kommer bedöma elevernas förmåga att förstå och prata om det dom har läst. Jag kommer bedöma förmågan att skriva ord och korta texter på finska. Jag kommer observera attityden och deltagandet vid undervisningen samt hur eleven tar ansvar för sina läxor. 

 

För att eleverna ska utvecklas mot målen så kommer vi jobba med följande strategier:

 • Strategier för skrivande av texter om ämnen som är välbekanta för eleven.
 • Stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Samtal om vardagliga företeelser och händelser.
 • Faktatexter för barn.
 • Texter med anknytning till sverigefinska och finska traditioner och kulturella uttrycksformer.
 • Ord och begrepp med anknytning till sverigefinsk och finsk kultur.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  A 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: