Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Båtsman Barns inflytande 2017/2018

Skapad 2018-09-18 18:53 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Planerade insatser

- Inskola nya barn och se till att alla känner sig trygga och trivs

- alla ska våga förmedla sina tankar och få tid och plats för att göra det de vill

- hjälpa barnen att  hitta olika sätt att uttrycka sina tankar genom att tillföra material och resurser 

 

Förväntade effekter  

- att de utvecklar sitt språk och kan förmedla sina tankar och önskemål verbalt

- att de utvecklar sina motoriska färdigheter  

- att de blir duktiga i social samspel och gruppen blir mer homogen

Metodval

- att använda barnens önskemål och intresse som inspiration för aktiviteter

- att arbeta med material från digitala medel tex filminspelning och bilder 

- att använda observationer som grund för planering för gruppen och enskilda barnet

  

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: