👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik - arv och DNA

Skapad 2018-09-18 20:49 i Ornäs skola Borlänge
Grundskola F Biologi
Under det här området kommer vi att lära oss om hur vi ärver egenskaper från våra föräldrar och vad som påverkar detta arv, vad som kan hända om arvsanlagen skadas och för- och nack-delar med genteknik.

Innehåll

 Vi jobbar teoretiskt, diskuterar, ser film och gör undersökningar.

Viktiga begrepp:

Mendel                                                    Korsningsschema

Kromosomer                                           Mutation

DNA                                                        Ärftliga sjukdomar

Gener                                                      Befruktning

Vanlig celldelning                                    Samspel: arv/miljö

Reduktionsdelning                                   genteknik

Dominant anlag                                       genterapi

Vikande (recessiva) anlag                       GMO

Kloning                                                    gendiagnostik

provrörsbefruktning

Bedömning                                    

Vi kommer att göra en laboration och dokumentera den och vi avslutar området med en diskussionsuppgift. Se de två förmågorna förklarade i bebömningsmatrisen.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
    Bi
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
    Bi

Matriser

Bi
Genetik

Rubrik 1

Genetik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Du kan samtala om frågor som rör hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om frågor som rör hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om frågor som rör hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Använda information
Du har visat att du kan söka och hitta information och skapa enkla texter (eller andra framställningar) med viss anpassning till sammanhanget.
Du har visat att du kan söka och hitta information och skapa utvecklade texter (eller andra framställningar) med tydlig anpassning till sammanhanget.
Du har visat att du kan söka och hitta information och skapa detaljerade texter (eller andra framställningar) med korrekt anpassning till sammanhanget.
Formulera ställningstagande med motiveringar
Du kan göra enkla motiveringar till dina åsikter
Du kan motivera dina åsikter med hjälp av mer än en infallsvinkel eller beskriva konsekvenser i mer än ett steg
Du kan motivera dina åsikter med hjälp av mer än en infallsvinkel och beskriva konsekvenser i mer än ett steg
Ställer frågor, framför och bemöter åsikter och argument
Du deltar i diskussioner
Du för diskussioner framåt.
Du fördjupar och breddar diskussionerna.
Genomföra undersökningar
Du kan följa en instruktion och genomföra en undersökning samt göra en enkel dokumentation.
Du kan följa en instruktion och genomföra en undersökning samt göra en tydlig och strukturerad dokumentation.
Du kan följa en instruktion och genomföra en undersökning samt göra en detaljerad och strukturerad dokumentation.
Dra slutsatser
Utifrån resultatet drar du enkla slutsatser med viss koppling till syftet med undersökningen
Utifrån resultatet drar du slutsatser med tydlig koppling till syftet med undersökningen
Utifrån resultatet drar du slutsatser med tydlig koppling till syftet med undersökningen samt se resultatet i större sammanhang.