👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering engelska åk 6

Skapad 2018-09-19 09:16 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 6 Engelska
Skolan ska ansvara för att varje elev kan kommunicera på engelska i tal och skrift på ett funktionellt sätt. (Se syfte lgr 11)

Innehåll

Det här kommer du att få undervisning om:

Kommunikation:

 • Ämnesområden som är välbekanta för dig, t.ex. idrotter, vardagliga fraser, fordon, kroppen, mat, köket, geografi, shopping, nationaliteter, åsikter, dikter, siffror och tal, vardagliga händelser mm.

Lyssna och läsa:

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

 • Samtal, dialoger och intervjuer.

 • Film, sång, sagor.

 • Strategier för att lyssna och läsa engelska

 • Uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning

 • Ord, fraser och fasta språkliga uttryck och dess användning i text och samtal i olika situationer.

Tala, skriva och samtala:

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, för att göra sig förstådd.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi arbetar i ett material som heter ”Champ6” för åk 6. Där möter vi texter från olika engelsktalande länder. Till texterna finns anpassade uppgifter, läsförståelse, ordförståelse och grammatik. Under ht. 2018 kommer vi att se en serie från UR: Max´s movie.

 • Vi lyssnar på texter, läser högt och översätter. Vi läser två och två, i grupp och körläser i helklass.
 • Vi övar hörförståelse genom olika övningar från Champ6, samt se Max´s movie och lyssna på musik.
 • Talet övar vi genom att läsa högt, läsa i grupp, svarar och ställer frågor samt olika samtalsövningar och lekar.
 • Skriva gör vi i "Champ6" workbook samt andra styrda skrivövningar.

 Bedömning sker fortlöpande under lektioner samt läxförhör och diagnostiska prov.

Vi bedömer hur väl du:

Förstår talad engelska genom hur du

 • Svarar på frågor, ställer frågor, kommenterar och deltar i samtal,

 • Agerar på instruktioner

Talar engelska genom hur du

 • Använder ord, fraser och hela meningar.
 • Gör dig förstådd av andra, din lärare och klasskamrater.

 • Deltar i samtal.

Förstår texter genom hur du

 • Svarar på frågor till texter, muntligt och/eller skriftligt.

 • Återberättar innehållet i en text, muntligt och/eller skriftligt.

 • Kommenterar textens innehåll, muntligt och/eller skriftligt.

 • Agerar på skriftliga instruktioner.

Skriver genom hur du

 • Skriver så att det är begripligt för andra, din lärare och klasskamrater.

 • Använder engelska ord, meningar och fraser.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6