Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolbio: Sameblod

Skapad 2018-09-19 09:31 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Under det här arbetsområdet så kommer du att få utveckla din förmåga att resonera om verket med kopplingar till dess upphovsman. I analysen kommer du att få utveckla din förmåga att dra slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Analysen ska utgå från filmen Sameblod som du ska få se på bio. Ditt resonemang och analys ska resultera i ett författarporträtt där du använder internet som huvudkälla för att söka, värdera och sammanställa informationen. Sist men inte minst så ska du även få träning i hur man citerar, refererar och källhänvisar.

Innehåll

    Syfte - förmågor från kursplanen:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

    Centralt innehåll

 • språkbruk i Sverige och Norden. (Samiska)
 • språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
 • språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen
 • ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • skillnader i språkanvändningen beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • informationssökning
 • hur man ger och tar emot respons samt bearbeta egen text
 • hur man citerar och gör källhänvisningar.
 • redigering och disposition av texter med hjälp av dator.

    Arbetsgång: i undervisningen kommer du att få:

 • ta del av genomgång om hur man skriver ett författarporträtt
 • se filmen Sameblod på bio
 • ta del av tips på bra källor för uppgiften
 • skriva ett författarporträtt med en analysdel ( om regissören kopplad till samernas historia och filmens innehåll)
 • ge respons, bearbeta egen text utifrån respons
 • källhänvisa, citerar och referera

    Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • analysera filmen utifrån det historiska och kulturella sammanhanget samt kopplingen verket-regissören
 • skriva ett författarporträtt utifrån de typiska dragen och uppbyggnaden (se mallen)
 • söka information från ett urval av källor, sammanställa, källhänvisa och referera.
 • Tidsplan: 

 • v. 43-45 (preliminärt)

     Läromedel:

 • stencilhäfte (författarporträtt)
 • stencilhäfte (lathund om hur man citerar refererar och källhänvisa)
 • internet.

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift

Matriser

Sv SvA
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: