👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2018-09-19 09:42 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är Palettskolans LPP-mall för hösten-11. Glöm ej att ta bort denna och annan irrelevant text när du kopierat mallen.
Grundskola 6 Kemi
Varför rostar en cykel? Hur kan läsk fräta på tänderna? Hur kan man bli ren av tvål? Allt handlar om kemi.

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska utveckla kunskap om

 • atomernas kretslopp och vad som menas med att ”ingenting försvinner”
 • några grundämnen, kunna ge exempel på några grundämnen
 • ämnens tre former
 • några kemisk reaktion, t.ex. rost
 • ämnen som kan lösas i vatten
 • några basiska och sura ämnen
 • hur surhet mäts
 • hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen
 • hur kunskaper i kemi kan lösa problem
 • vad som händer med våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem
 • historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen
 • områdets ord och begrepp: materia, kemi, alkemiatom, molekyl, grundämne, kemistförening, kemisk reaktion, fast form, flytande form, gas form, smälter, förångas, kondenserar, stelnar, legering, bas/basikst, syra/surt, pH-skala, neutralt, lösningsmedel, kompostera, återvinning, övergödning

Du ska utveckla förmågan att

 • genomföra laboration en laboration efter instruktioner
 • redovisa laborationer i ord och bild
 • planera en laboration

Arbetssätt

 • vi kommer att läsa och diskutera texter
 • vi kommer att se och diskutera filmer
 • du kommer att träna studieteknik genom att t.ex.  göra understrykningar i text, anteckna
 • du kommer att genomföra försök/laborationer
 • du kommer att dokumentera i ord och bild
 • du kommer att läsa texter och svara på frågor
 • du kommer att arbeta med "ordbank" i NO med begrepp
 • arbetet kommer att avslutas med ett förhör/prov

Redovisningsform

Muntligt och skriftligt.

Samtal, laborationer, laborationsrapporter, förhör m.m.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på dina kunskap om

 • atomernas kretslopp och vad som menas med att ”ingenting försvinner”
 • några grundämnen, kunna ge exempel på några grundämnen
 • ämnens tre former
 • några kemisk reaktion, t.ex. rost
 • ämnen som kan lösas i vatten
 • några basiska och sura ämnen
 • hur surhet mäts
 • hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen
 • hur kunskaper i kemi kan lösa problem
 • vad som händer med våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem
 • historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen 
 • områdets ord och begrepp: materia, kemi, alkemi, atom, molekyl, grundämne, kemistförening, kemisk reaktion, fast form, flytande form, gas form, smälter, förångas, kondenserar, stelnar, legering, bas/basikst, syra/surt, pH-skala, neutralt, lösningsmedel, kompostera, återvinning, övergödning

Du kommer att bli bedömd på din förmågan att

 • genomföra laboration en laboration efter instruktioner
 • redovisa laborationer i ord och bild
 • planera en laboration

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6