Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2018-09-19 09:51 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Biologi
Här får du lära dig kroppen och dess organ. Du får reda på matens väg genom kroppen och varför vi behöver äta, hur vi andas och blodets väg genom kroppen och mycket mer. Vi läser, ser på filmer, pratar och diskuterar människokroppen. Vi gör enkla experiment för att upptäcka hur kroppen fungerar.

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska:

 

 • kunna berätta om matens väg genom kroppen
 • kunna förklara varför och hur vi andas
 • kunna ge exempel på uppgifter som blodet har
 • kunna förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans
 • kunna förklara vad som ger kroppen energi
 • kunna berätta något om hur vår hjärna och våra nerver styr kroppen
 • kunna berätta hur man kan påverka sin egen hälsa
 • kunna berätta om vad som händer i kroppen under puberteten

 

Arbetssätt

 • genomgångar och diskussioner
 • se på film
 • faktatexter och instuderingsfrågor

Bedömning

Diskussioner och skriftliga test. 

Tidsåtgång

Detta arbete beräknas ta två lektioner i veckan i ca 7-8 veckor. 

 

Begreppslista

Lista över begrepp finns i Classroom, och den kommer att fyllas på efter hand som vi arbetar med området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Människokroppen

>
>
>
Eleven har kunskaper om biologiska samband och kan använda biologiska begrepp
Du berättar om kroppen på ett sätt så att andra förstår vad du menar.
Du berättar om kroppen på ett sätt så att andra förstår vad du menar. Du använder en del naturvetenskapliga begrepp i dina beskrivningar.
Du berättar om kroppen på ett sätt så att andra förstår vad du menar Du använder korrekta naturvetenskapliga begrepp i dina beskrivningar.
Eleven kan ge exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du ger ett exempel på hur människan har utvecklats.
Du ger flera exempel på och förklaringar till hur människan har utvecklats. Du använder några naturvetenskapliga begrepp.
Du ger många exempel på och förklaringar till hur människan har utvecklats. Du använder korrekta och relevanta naturvetenskapliga termer och begrepp.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du ger något exempel på vad man trodde om sjukdomar förr, och vad som gjort att man ändrat uppfattning.
Du ger flera exempel på vad man trodde om sjukdomar förr, och vad som gjort att man ändrat uppfattning. Du använder några naturvetenskapliga begrepp.
Du ger många exempel på vad man trodde om sjukdomar förr, och vad som gjort att man ändrat uppfattning. Du använder korrekta och relevanta naturvetenskapliga termer och begrepp.
Eleven kan relatera till samband i människokroppen.
Du förklarar hur några av organen i kroppen samverkar.
Du förklarar hur några av organen i kroppen samverkar. Du använder några vetenskapliga begrepp.
Du förklarar hur några av organen i kroppen samverkar. Du visar att du har korrekt och relevant kunskap i naturvetenskap när du förklarar.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor om hälsa.
Du gör egna ställningstagande och motiverar dem.
Du gör egna ställningstagande och motiverar dem med sakliga argument.
Du gör egna ställningstagande och motiverar dem med sakliga naturvetenskapliga argument för och emot. Du ser konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: