Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävarna Mål och utvecklingsplan lå 18/19 Läslyftet. Högläsning.

Skapad 2018-09-19 10:49 i Winklerska förskolan Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Innehåll

Avdelning

Rävarna

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Delmål 1.

Högläsning

Nuläge

På Rävarna har vi i dagsläget 20 st barn mellan 3-5 år. Vi har några barn där modersmålet är annat än svenska och vi har flera barn som har logoped kontakt. Högläsning har vi för samtliga barn varje dag i stor grupp (aug-18). Biblioteket går vi till regelbundet, vi har även genom åren önskat att biblioteket ska köpa in böcker som barnen/vi är intresserade av och som inte funnits i deras sortiment, vilket de alltid gjort. Barnen har alltid tillgång till böcker.

Utveckling pågår när (barnen)

 1. - vi pedagoger lyckas väcka barnens läslust och barnen visar intresse för böcker.

 1.  - kan återberätta böckerna vi läser.

 

 

-  utvecklar ett nyanserat talspråk och ordförråd.

-  har en pedagog/barn att samtala med, som lyssnar på och använder ett varierat språk

-  bemästrar förmågan att använda språket.

Så ska vi arbeta för att nå dit

1. Högläsning för samtliga varje dag i 2 stora grupp  nytt för terminen  (för att alla ska få möjlighet att höra ett antal böcker i veckan). För de äldre barnen börjar vi läsa en kapitelbok utifrån deras intresse, desamma med de yngre dock ej kapitelböcker

1.  Skapa mindre grupper där man innan, under & efter högläsningen har större möjlighet att samtala kring böckerna och att de barnen som deltar får ett större talutrymme än i de större grupperna.

 

Så här ska vi följa upp

1. Observationer (före & efter insats)

2. Dokumentationer

3. Intervjuer

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: