👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2018-09-19 12:44 i Hälsingbergsskolan Falun
Ett arbetsområde om Europa för åk 5. Vi arbetar med kartan och dess funktion. Vi lär oss mer om Norden och sedan Europa för att kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan natur, länder och kulturer.
Grundskola 5 Geografi
Vi ska resa ut i Europa och lära oss mer om dess länder, städer, berg, floder, öar och hav. Vi kommer att jämföra de olika regionerna och fundera över vad det är som gör att länder har vissa likheter och att vissa länder skiljer sig åt.Vi repeterar även ord och begrepp som hjälper oss när vi pratar om geografi; om olika länders gränser, natur, klimat, befolkningsmängd, sysselsättning, levnadsvillkor m.m. Vi repeterar även olika slags kartor

Innehåll

Stora frågor:

Varför bor människor i Europa där de bor?

Vilka likheter och skillnader kan du se mellan olika delar av Europa?

Mål:

Efter arbetsområdets slut ska du ha kunskap om:

 • de fyra väderstrecken
 • hur man utläser och hämtar information från olika kartor och tabeller. 
 • olika begrepp som hör till arbetsområdet. Du ska förstå och kunna använda dig av dessa.
 • natur och kulturlandskap i Europa och hur de förändras
 • var i Europa människor bor och kunna förklara varför.
 • Europas karta genom att placera ut länder, städer, berg, öar och vatten.
 • hur länderna i Europa kan bidra till hållbar utveckling.

Efter arbetsområdets slut ska du ha utvecklat din förmåga att:

 • jämföra olika länder i Europa, se likheter och skillnader och försöka ge svar på varför länder har likheter eller skillnader.
 • visa på samband mellan t.ex. klimat, natur, topografi, naturresurser, befolkningsmängd m.m.
 • utläsa olika slags kartor

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Europa åk 6

Elevmatris Europa åk 6

F
E
C
A
Kunskaper
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Begrepp
Du kan använda geografiska begrepp som t ex klimat, topografi, och naturresurser på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp som t ex klimat, topografi, och naturresurser på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp som t ex klimat, topografi, och naturresurser på ett mycket bra sätt.
Använda kartor och andra källor
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Namngeografi
Du har vissa kunskaper om namn på länder, städer, öar, vatten och bergskedjor i Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om namn på länder, städer, öar, vatten och bergskedjor i Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om namn på länder, städer, öar, vatten och bergskedjor i Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Europas befolkning
Du kan på ett enkelt sätt beskriva varför natur- och kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor i Europa bor samt nämna några orsaker till att människor flyttar.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva varför natur- och kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor i Europa bor samt nämna några orsaker till att människor flyttar.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva varför natur- och kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor i Europa bor samt nämna några orsaker till att människor flyttar.