👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande

Skapad 2018-09-19 13:58 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Utveckling och lärande

Innehåll

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla uppleveöser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik. dans och drama.

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

Hur utmanar vi barnen i olika uttrycksformer med fokus på skapandeförmåga?

Hur kan vi utmana barnen att utveckla den fria leken?

 

 

Uppnåendekriterier för strävansmålet:

Låta barnen prova på att skapa i olika material. 

Låta barnen få mycket tid till frilek med närvarande och härvarande pedagoger. 

Vi använder oss av en aktivitetstavla för att få struktur på den fria leken. 

Vi tillför material som utmanar barnen i leken

 

Nuläge:

Vi kan se att barnen har svårt för att stanna kvar och hålla fast vid aktiviteten. Barnen vill gärna byta aktivitet ett flertal gånger under den fria leken.

Vi upplever att barnen ibland kan ha svårt att samsas, vara rädda om våra saker samt att bjuda in andra kompisar i leken. 

Barnen visar ett stort intresse för skapande.

 

Metoder för att nå målet:

Vi kommer ta hjälp av apan Kurra som är vår "maskot" för att samtala om likheter och olikheter och hur man är en bra kompis. Kurra kommer även delta i barnens lek.

Använda oss av aktivitetstavla

Dramatisera

skapande i olika former och med olika material.

 

 

Hur dokumenterar vi? 

Vi kommer att dokumentera med foto och film, samt reflektera och återkoppla med barnen. 

 

Vi kommer att arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken:

Variation - Vi kommer använda oss av apan Kurra. Kurra kommer belysa likheter och olikheter. 

Inramning -  Vi introducerar apan Kurra med ett spännande och lustfyllt happening. Genom hela vårt projekt kommer vi ta tillvara på barnens intresse och funderingar. Vi kommer arbeta med tankekartor för att fånga upp deras förkunskaper. Vi återkopplar vid varje lektionstillfälle för att ser var barnen är och vad de lärt sig. 

Samordning av perspektiv - Vi kommer utgå ifrån barnens erfarenheter, vad de redan har kunskp om utifrån sig själv. Vi utökar och berikar för att utmana och vidga deras förståelse för sig själv och för andra.

Från lokalt till expansivt språk- Vi använder oss av ett expansivt språk i våra diskussioner och samtal med barnen. 

Att utmana och stötta barnet- Vi tillför, berikar och lägger till ny kunskap. Vad vet barnen om sig själva och sin omgivning?

Vad innebär det att kunna något och hur kan man se p utvecklingen av barns kunnande inom ett kunskapsområde- Vi dokumenterar nuläge i lärloggar och följer upp barnens förändrade kunnande i området. Vi återkopplar och samtalar med barnen vid varje undervisningstillfälle. 

Att synliggöra mönster- Vi skapar tydliga rutiner och mönster i vardagen. I vår undervisning startar vi och avslutar efter samma mönster (introducerar det vi ska göra och avslutar genom att återkoppla och lyfta det vi lärt oss)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016