👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojektet Nordenresan

Skapad 2018-09-19 14:36 i Strömsskolan Lilla Edet
Eleverna kommer under en tid att arbeta med ett tema som sträcker sig över flera ämnen, detta genom att de skapar en berättande text skriven i 7 olika kapitel. Varje kapitel har vissa givna frågeställningar att utgå ifrån.
Grundskola 5 Geografi Svenska Svenska som andraspråk
Eleverna kommer under en tid att arbeta med ett tema som sträcker sig över flera ämnen, detta genom att de skapar en berättande text skriven i 7 olika kapitel. Varje kapitel har vissa givna frågeställningar att utgå ifrån. Inspiration får gärna hämtas från filmserien Geografens Testamente.

Innehåll

Konkretisering

 • Du kommer att utveckla ditt språk och få kunskap om vad det innebär att skriva beskrivande och målande.
 • Du kommer att skriva berättande texter där du har tydliga beskrivningar av personer, miljö och handling.
 • Du kommer att använda dig av grundläggande regler för meningsbyggnad, stavning, ordklasser, skiljetecken och språkriktighet.
 • Du kommer att lära dig ge respons och att bearbeta dina texter utifrån respons.
 • Du kommer att få skriva rent dina texter på dator.
 • Du kommer att arbeta med de fem nordiska länderna och finna likheter och skillnader dem emellan.
 • Du kommer att arbeta med namngeografi gällande Sverige och Norden

Arbetssätt

 • Du kommer skriva en berättande text som handlar om en familjs spännande resa genom norden.
 • Du får skapa olika karaktärer och skriva om dessa.
 • Tanken är att du ska väva in fakta om länderna fast i berättande form.
 • Hela klassen följs åt kapitel för kapitel för att vi skall ha gemensamma genomgångar och följas åt i skrivprocessen.
 • Du kommer att öva på att skriva person- och miljöbeskrivningar, inledningar och avslutningar och att tänka på den röda tråden.
 • Du kommer att öva din förmåga att analysera och jämföra de nordiska länderna med varandra.
 • Du illustrerar din berättelse för att göra den mer levande.

Bedömning

Du kommer att bedömas både formativt under arbetets gång, samt summativt när det färdiga arbetet slutgiltigen bedöms. Dessa bedömningar genomförs i de kopplade matriserna. 

Uppgifter

 • Kapitel 1

 • Kapitel 2

 • Kapitel 3

 • Kapitel 4

 • Kapitel 5

 • Kapitel 6

 • Kapitel 7

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge SvA
Skrivprojektet Nordenresan Svenska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriva texter
Eleven behöver stöd för att....
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
Eleven behöver stöd för att....
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
Eleven behöver stöd för att....
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Kombinera text och annan etetik
Eleven behöver stöd för att....
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om och bearbeta text
Eleven behöver stöd för att....
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Sv Ge SvA
Skrivprojektet Nordenresan Geografi

Rubrik 1

 • Ge  E 6   I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Natur- och kulturandskap
Eleven behöver stöd för att....
Eleven har grundläggande kunskaper om kultur och naturlandskap.
Eleven har goda kunskaper om kultur och naturlandskap.
Eleven har mycket goda kunskaper om kultur och naturlandskap.
Ny aspekt
Landskap, resurser & befolkning
Eleven behöver stöd för att....
I resonemang beskriver eleven enkla samband mellan natur och kulturlandskap, naturresurser samt hur befolkningen är fördelad.
I resonemang beskriver eleven utvecklade samband mellan natur och kulturlandskap, naturresurser samt hur befolkningen är fördelad.
I resonemang beskriver eleven mycket väl utvecklade samband mellan natur och kulturlandskap, naturresurser samt hur befolkningen är fördelad.
Ny aspekt
Namngeografi
Eleven behöver stöd för att....
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges och Nordens namngeografi
Eleven har goda kunskaper om Sveriges och Nordens namngeografi
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges och Nordens namngeografi
Ny aspekt
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven behöver stöd för att....
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.