Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus Åk8

Skapad 2018-09-19 15:32 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Fysik
Solens strålar har märkliga egenskaper. De syns inte, men ändå värmer de, lyser upp och sätter färg på vår tillvaro. Idag har människan även lärt sig att skicka information med hjälp av ljus, snabbare än någonsin tidigare.

Innehåll

Intro: Vi har genomgångar i klassrummet, diskussioner och enskilt arbete och ni letar information kring ert arbetsområde. Ni lär er om ljusets egenskaper, historiska upptäckter som ledde till dagens kunskaper och arbetar med att granska och bedöma källors trovärdighet.

Tidsåtgång:

v40: Introduktion om ljus; jämförelse ljud/ljus; elektromagnetisk strålning; söka information; källkritik

v41: Arbeta i grupper

v42: Arbeta i grupper

v43: Presentation av vald arbetsområde

Syfte

Genom undervisningen om ljus ska alla elever ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;

 • beskriva och förklara begrepp som ljusets egenskaper och sammanhang (t.ex. utbredning, brytning, reflektion, konkava och konvexa speglar, optisk fiber, elektromagnetisk strålning samt strålningsenergi)
 • få en ökad förståelse för historiska upptäckter om ljus och vad de betyder för oss idag
 • kunna granska och bedöma källors trovärdighet

Uppgifter

 • Fördjupningsarbete ljus

 • Din presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: