👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Voyager - Francais 8 ht 18

Skapad 2018-09-19 16:50 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Du lär dig fråga om vägen - bra att kunna!

Innehåll

Syfte

M2 4

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Förstå innehållet i tydligt tal

 

 

Konkreta Mål

 Vad gör vi och hur;

Arbetsområdet handlar om att vara på resa,och utgår från kap 1 i Chez Nous. 

Moment;

 • formerna i presens av de oregelbundna verben avoir, être, aller, prendre och savoir 
 • text samt moment som ingår i kapitel 1A och 1B.
 • platser och vägbeskrivning (se textbok).
 • kunna använda  imperativ (uppmaning), (se textbok).

 

Läxor har vi till torsdagar

Bedömning

1.  Läxförhör under arbetets gång (ord/ grammatik).

2. Ett muntligt samtal/dialog om att hitta vägen

4. Hörförståelse

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Utvecklingsmatris Moderna språk; tala

Din förmåga:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Delta i samtal
Du deltar inte i samtalet.
Du besvarar frågor med ett eller några få ord. Du ställer någon egen fråga.
Du ställer flera egna frågor, du lyssnar på svaren och svarar på frågorna du får.
Du driver på samtalet. Du hittar på nya saker att säga eller fråga om.. Du samtalar fritt och naturligt.
Använda strategier
När språket inte räcker till.
Du saknar strategier. Du förblir tyst. Du pratar svenska eller engelska.
Du försöker använda gester. Du letar efter ord i andra språk och försöker använda dem på ett sätt som passar. Du försöker förenkla det du vill säga.
Du försöker använda synonymer eller försöker förklara på annat sätt vad du menar. Du förenklar det du vill säga
Du använder synonymer eller förklarar på annat sätt vad du menar. Du förenklar det du vill säga
Framföra ett innehåll
tydlighet
Det går att förstå en del av det du vill säga
En franskstalande person skulle förstå det som sägs utan större problem.
Innehållet är väldigt tydligt och en franskstalande person skulle förstå det som sägs utan större problem.
Innehållet är tydligt och förs fram på ett mycket tydligt sätt som gör det lätt att förstå.
att bygga upp ett innehåll
bindeord
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat, ibland med enstaka ord
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat och ibland med meningar som hänger ihop. Använder något bindeord.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt och med en del sammanhängande meningar. Använder en del bindeord.
Du uttrycker dig tydligt och utförligt, med sammanhängande meningar. Använder olika bindeord.
att använda ord som vi jobbbat med
fraser för vägbeskrivning (höger, vänster) byggnader transportmedel
Du använder några ord/uttryck som vi arbetat med
Du använder en del av de ord/uttryck som vi arbetat med
Du använder många ord/uttryck som vi arbetat med
Du använder många av de ord/uttryck som vi arbetat med och kan även använda sådant du tidigare lärt dig för att utveckla språket
att uttala och fånga melodin
Uttalet gör att det är svårt att förstå.
Du gör en del uttalsfel, vilket ibland gör det svårt att förstå. Du behöver öva mer på språkmelodin så att det låter mer franskt.
Du gör enstaka uttalsfel, men det är lätt att förstå innehållet. Du kan öva mer på språkmelodin så att det låter ännu mer franskt.
Du har i stort ett korrekt uttal. Din språkmelodi närmar sig den franska
att tala med flyt
Du letar ofta efter ord och gör långa pauser.
Du tvekar ibland.
Du tvekar vid enstaka tillfällen.
Du har bra flyt med naturliga pauser.
att använda grammatik
böja verb nekad sats
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik.
Du använder en enkel grammatik. Du visar vilja att använda nya grammatiska kunskaper.
Du försöker använda ny grammatik. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du använder dig av ny grammatik. Du gör få grammatiska fel.

M2
Bedömningsmatris Moderna språk 7-9 (obs! delar av kunskapskraven)

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.