👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och fysik - Rörelse och konstruktion

Skapad 2018-09-19 18:21 i Dalhemsskolan Helsingborg
Konstruktion av fordon, som drivs på olika sätt.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Vi kommer att arbeta med rörelse och konstruktion där vi utgår från NTA lådan. Vi kommer bygga och konstruera fordon, både fritt och efter ritning. Under hela arbetet så kommer vi att diskutera och dokumentera våra resultat.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • genomföra systematiska undersökningar
 • använda fysikens och teknikens begrepp för att förklara samband

Så här kommer vi att arbeta:

Vi utgår från läromedel "Naturvetenskap och teknik för alla", NTA.

Vi kommer att:

 • Konstruera fordon
 • Dokumentera 
 • Bygga efter ritning
 • Utveckla och förbättra ett fordon
 • Konstruera för att redovisa inhämtade kunskaper

Detta ska du kunna

 • bygga och konstruera ett fordon efter givna krav
 • komma med egna idéer
 • hitta lösningar, testa och utveckla fordonet
 • dokumentera ditt arbete 
 • delta i samtal som rör enkla frågor i teknik och fysik
 • kunna förklara ord och begrepp som hör till ämnet

Kunskapsmålen kommer visas upp på följande sätt:

Bedömningen kommer att göras under och efter arbetsområdets slut. 
Jag kommer bedöma din aktivitet på lektionerna, hur du kan förklara ord och begrepp, samt hur du dokumenterar ditt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk

Matriser

Fy Tk
Genom undervisningen i ämnena teknik och fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genomföra
Du kan med hjälp genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Dokumentationer
Du kan med hjälp göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där du med hjälp visar hur du har tänkt och konstruerat.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där du till viss del visar hur du har tänkt och konstruerat.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där du relativt väl visar hur du har tänkt och konstruerat.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där du väl visar hur du har tänkt och konstruerat.
Formulera och välja alternativ
Du behöver stöd under arbetsprocessen att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Fysikaliska fenomen och begrepp
Du kan med hjälp använda fysikens begrepp.
Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Genomföra undersökningar
Du kan med hjälp jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Med stöd hjälper du till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.