👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ondskans psykologi 17A

Skapad 2018-09-20 10:00 i Bernadottegymnasiet Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Psykologi
Varför begår människor ondskefulla handlingar?

Innehåll

Allt du behöver veta till provet om ondskans psykologi den 25 oktober.

Veckoplanering

V. 39 Introduktion + Biologiska förklaringar: Exemplen Phineas Gage, Donta Page & David Kreuger

V.39 Arv & Miljö: Dunedinestudien & Albert Bandura

V.40 Socialpsykologiska förklaringar: Milgram, Le Bon, Muzafer Sherif & Tania Singer

V.41 Checkpoint: lektion utgår 

V.42 Extremismens psykologi: Arie Kruglanski + Provförberedelser

V.43 Prov: Varför begår människor ondskefulla handlingar? 

 

Länksamling

Här hittar ni instuderingshäftet ni också fått i pappersform på lektionen: Instuderingshäfte Ondskans psykologi HT18

Här hittar ni en länk till min presentation om alla teorier och experiment vi gått igenom: https://prezi.com/view/4R0DucAExGmGsONoOzDF/ 

En länk till dokumentären "The Mystery of murder": http://bbcbentomatics.lunchbox.pbs.org/mystery-murder-horizon-guide/ 

Albert Banduras "Bobo doll experiment" : https://www.youtube.com/watch?v=zerCK0lRjp8 

Stanley Milgrams lydnadsexperiment: https://www.youtube.com/watch?v=mOUEC5YXV8U 

Muzafer Sherif & experimentet Robbers Cave: https://www.youtube.com/watch?v=6QGNxRGgBwM&t=3s 

Matriser

Psk
Psykologi 1

E
D
C
B
A
Psykologins historia
K1: Redogör för psykologin som vetenskap och dess utveckling
Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Övervägande delen av kriteriet på C-nivå uppfyllt.
Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling
Övervägande delen av kriteriet på A-nivå uppfyllt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling
Kognitionspsykologi
K2: Redogör för kognitionspsykologin
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins… förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Övervägande delen av kriteriet på C-nivå uppfyllt.
Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins…förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Övervägande delen av kriteriet på A-nivå uppfyllt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins…förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Biologiskpsykologi
K3: Redogör för den biologiska psykologin
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av den biologiska psykologins… förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Övervägande delen av kriteriet på C-nivå uppfyllt.
Eleven redogör utförligt för delar av den biologiska psykologin…förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Övervägande delen av kriteriet på A-nivå uppfyllt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av den biologiska psykologin…förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Socialpsykologi
K4: Redogör för socialpsykologin
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av socialpsykologins… förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Övervägande delen av kriteriet på C-nivå uppfyllt.
Eleven redogör utförligt för delar av socialpsykologin…förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Övervägande delen av kriteriet på A-nivå uppfyllt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av socialpsykologins…förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Egna erfarenheter
K5: Resonemang kopplas till egna erfarenheter
I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Övervägande delen av kriteriet på C-nivå uppfyllt.
I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Övervägande delen av kriteriet på A-nivå uppfyllt.
I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Värdering av psykologisk perspektiv
K6: Värdering av olika psykologiska perspektiv
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Övervägande delen av kriteriet på C-nivå uppfyllt.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Övervägande delen av kriteriet på A-nivå uppfyllt.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Arv & Miljö
K7: Redogör för arvet och miljöns betydelse.
Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Övervägande delen av kriteriet på C-nivå uppfyllt.
Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Övervägande delen av kriteriet på A-nivå uppfyllt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Social påverkan med exempel
K8: Social påverkan med exempel
Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Övervägande delen av kriteriet på C-nivå uppfyllt.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Övervägande delen av kriteriet på A-nivå uppfyllt.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.