Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2018-09-20 11:44 i Allerums skola Helsingborg
Vasatiden och stormaktstiden
Grundskola 6 Historia Svenska Religionskunskap
Vi fördjupar oss i Sveriges historia. Hur har historien egentligen påverkat vårt land och sättet vi lever idag? Det ska du få ta reda på.

Innehåll

Målet med undervisningen är

* utveckla förmågan att använda historian för att förstå dåtid och nutid (tidsperioder, händelser m.m.)

* utveckla förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

* utveckla förmågan att reflektera kring hur historiska händelser har påverkat dagens samhälle.

* utveckla förmågan att använda och förstå historiska begrepp.

 

Målen med arbetsområdet är att du

 • ska kunna grundläggande fakta om hur det var att leva under Stormaktstiden.
 • ska kunna jämföra livet under Stormaktstiden med andra historiska perioder 
 • ska kunna förstå varför Sverige blev en stormakt.
 • ska kunna grundläggande fakta om några av denna periods viktiga gestalter.

Så här ska vi arbeta....

Vi kommer att arbeta med Vasatiden genom att

 • ta del av pedagogernas presentationer
 • arbeta med begrepp
 • läsa åldersadekvata faktatexter
 • göra arbetsuppgifter kopplade till texterna
 • se på filmer
 • reflektera, samtala och resonera om kopplingar till vår tid respektive medeltiden 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • visar förmåga att redovisa kunskaper om historiska skeende och gestalter.
 •  visar förmåga att föra enkla resonemang kring orsaker och konsekvenser av historiska händelser.
 • visar förmåga att se samband - hur Sveriges historia påverkat vår samtid.
 • visar förmåga att använda aktuella begrepp i sitt sammanhang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Re Sv
Stormaktstiden

Rubrik 1

E
C
A
Förmågan att redovisa kunskaper om historiska förhållanden, skeende och gestalter.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du visar att du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Du visar att du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Förmåga att föra resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Förmågan att se samband
Du kan visa hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan visa hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan visa hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Förmåga att använda historiska begrepp
Du visar att du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar att du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: