Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Country

Skapad 2018-09-20 12:15 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola Engelska
During the next few weeks you will, together with a couple of classmates, read and learn more about a country in the United Kingdom. The group will be appointed a country and the examination will be to hold an oral presentation including a well laid out Power point presentation.

Innehåll

During the next few weeks you, together with three classmates, will read and learn more about an English-speaking country. The group will be appointed a country and the examination will be to hold an oral presentation including a well laid out Power point presentation. 

You will be graded individually but the presentation and the Power point must be created by the group and coherently presented to the rest of the class. Every member of the group should speak for at least 1-2 minutes.

 

Topics that must be included in the presentation are: 

  • Basic facts - government, politics, flag, currency, brief history. 

  • Food and traditions – Religion? Secularized? National dish? Why? 

  • Map – nature, surroundings, cities, well-known places, tourist attractions

  • Living in the country – equality, school system, economy, unemployment, housing, social life,  

  • Famous manufactures, famous brands, famous people 

  • Anything of your choice...  

At the end of the presentation I want every member of the group to ask the audience two questions about something she/he talked about. 

 

Centralt innehåll Engelska 5(Skolverket): 

  • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen. 

  • Muntlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar. 

  • Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk. 

 

Uppgifter

  • Groups and date of presentation

Matriser

Eng
The Country - Oral presentation

Eleven diskuterar ____ några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra ____ jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
A-nivå
B-nivå
C-nivå
D-nivå
E-nivå
F
...utförligt och nyanserat... ...välutvecklade och nyanserade...
...översiktligt... ....enkla...
...översiktligt... ....enkla...

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett … sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
A-nivå
B-nivå
C-nivå
D-nivå
E-nivå
F
relevant, effektivt och kritiskt
relevant och effektivt
relevant

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
A-nivå
B-nivå
C-nivå
D-nivå
E-nivå
F
Ny aspekt
Välgrundat och nyanserat Med gott resultat
Välgrundat tillfredsställande
Översiktlligt Godtagbart

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig … Eleven kan även formulera sig …. syfte, mottagare och situation
A-nivå
B-nivå
C-nivå
D-nivå
E-nivå
F
Varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat …med flyt och anpassning till…
Tydligt och relativt ledigt. Med flyt och anpassning
relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat med flyt och viss anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: