Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik

Skapad 2018-09-20 13:15 i Bohusskolan Ale
Grundskola 9 Fysik Kemi
Detta arbetsområde handlar om de minsta delar av materian som vi känner till och hur de kan ha enormt stor inverkan på många processer inom naturvetenskapen och samhället. Vi kommer även att behandla forskning och historien bakom några upptäckter som varit av stor betydelse för vetenskapen.

Innehåll

Preliminär planering 

Delar kan tillkomma och tas bort efterhand.

 

 

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • Aktiv medverkan på lektionerna
 • Innehåll och utförande av inlämningsuppgifter

 

 • Hur bra er podcast är som helhet, hur väl ni beskriver och förklarar ert ämne
 • Hur bra ni använder begrepp och teorier för att förklara hur atomer är uppbyggda, kan klyvas, vad isotoper är mm
 • Hur ni förklarar vad strålning är och påverkar
 • Hur ni resonerar kring hur miljön påverkas av människans användning av atom- och kärnfysik
 • Hur ni resonerar kring hur människan och samhället påverkas av användningen av atom- och kärnfysik

 

Under lektionerna kommer vi att:

 • Arbeta med lärobok och andra texter
 • Internet för informationssökning
 • Filmer inom området

Material vi kommer att använda

 • Titano Fysik, i huvudsak s 199-235

 

Centrala begrepp: 

 • atom
 • grundämne
 • proton, elektron och neutron
 • radioaktiv/joniserande strålning
 • starka och svaga kärnkraften
 • periodiska systemet
 • atomnummer
 • isotop
 • masstal
 • Atomnummer
 • Valenselektroner
 • Period och grupp i Periodiska systemet
 • Alkalimetaller, halogener och ädelgaser
 • Kemiska bindningar; jon-, molekyl- och metall
 • α-, β- och γ-strålning dvs alfa-, beta- och gammastrålning
 • radon
 • fission och fusion
 • kol-14 metoden
 • halveringstid
 • Big Bang
 • elementarpartikel
 • kärnkraft
 • kärnvapen

 

Länkar

Film från lektion 1

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5930

Kort sammanfattning på 10 minuter om olika typer av kärnkraft, upptäckter och användning.

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U104355-02

Interaktivt periodiskt system från Wikipedia

https://www.ptable.com/?lang=sv

Film om "Förbjudna området" runt Tjernobyl 30 år efter olyckan. 52 min.

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6010

Bedömningsuppgift:

 • För att visa era kunskaper och förmågor i fysik skall ni som bedömningsuppgift spela in en podcast som handlar om arbetsområdet atom- och kärnfysik. Ni skall arbeta enskilt eller i par och redogöra för ett ämne. I er podcast skall ni beskriva de upptäckter och teorier som leder fram till den praktiska användningen av kärnfysik som er uppgift handlar om. Ni skall beskriva hur den praktiska användning går till samt konsekvenser den haft för människor, miljö och samhälle (för detaljer, se uppgifter).

Uppgifter

 • PP

 • PP periodiska

 • Bedömning atom och kärnfysik

 • Systematisk undersökning av litium

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: