Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taxarnas Mål och utvecklingsplan Ht-18 Förskola-Hem

Skapad 2018-09-20 14:30 i Taxinge förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från LpFö 2:4 Förskola och hem

Innehåll

Avdelning

Taxarna

Prioriterat mål

  • Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det ska utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer

Nuläge

Hösten har bestått av inskolningar, vi anser att vi ger föräldrarna en god introduktion till förskolan med ett inskolnings samtal där vi berättar hur vi arbetar. Efter ca 6-8 veckor har vi ett uppföljnings samtal med föräldrarna.  

Utveckling pågår när barnen

- och föräldrar känner att de är trygga med oss pedagoger, och den verksamhet som barnen är med i.

- har roligt tillsammans

Så ska vi arbeta för att nå dit

- en god introduktion till förskolan, där vi är tydliga med vad vår verksamhet innehåller, arbetsmetoder och Läroplanen.

- ömsesidig kommunikation

- unikum

- daglig kontakt

- Tydlighet

- sms

 

Så här ska vi följa upp

Enkät med frågor: 

                                     - Hur upplever ni föräldrar att kommunikationen mellan er och förskolans pedagoger fungerar, är det något som kan bli                                                       bättre  eller är det något som ni saknar?

                                    - Känner ni er trygga med att lämna ert/era barn på förskolan

                                    - Upplever ni att ni har tillräcklig delaktighet i ert barns förskolevistelse?

                                    - Övriga kommentarer...

 

Uppföljning

Vi reflektera på avdelningsplaneringar, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal. Vi går igenom enkäten på studiedagen 181031 för att få föräldrarnas syn på deras upplevelser.

 

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

  • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: