👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else/Skalman

Skapad 2018-09-20 16:47 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Vi vill öka barnens medvetenhet om hur de utvecklar sin egen motorik och koordinationsförmåga tillsammans med Rör-Else.
Förskola
Vi vill öka barnens medvetenhet om hur de utvecklar sin egen motorik och koordinationsförmåga tillsammans med Rör-Else.

Innehåll

Syfte

Vi vill öka barnens medvetenhet om hur de utvecklar sin egen motorik och koordinationsförmåga genom lek och rörelse och vikten av att äta mat för att få energi att leka.

Ett läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Delmål utifrån läroplansmålet 3-4 st

  • Varje barn ska få möjlighet att bli medveten om när det erövrat någon ny motorisk färdighet.
  • Varje barn ska uppmuntras/få stöd och hjälp att uttrycka i ord när det erövrat en ny motorisk färdighet.
  • Vi vill få igång ett samtal om matens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Tillvägagångssätt

  • Rör-Else hjälper oss
  • Besök på olika lekplatser
  • Dokumentation av enskilda barns framgångar

Reflektion

En gång i veckan i Unikum under enskild planeringstid.

Uppföljning

Vi kopplar samman den dokumentation som visar på att vi arbetat med syftet och strävansmålet.

Analys 

Beskriv ett nuläge, vad under arbetets gång har påverkat resultatet vi ser, hur utvecklar vi verksamheten vidare, vad blir nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016