👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud/bruna gruppen

Skapad 2018-09-20 16:49 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Vi vill ge barnen en inblick i hur demokratiska processer fungerar.
Förskola
Hjärtrud lär barnen hur demokratiska processer fungerar

Innehåll

Syfte

Vi vill ge barnen en inblick i hur demokratiska processer fungerar.

Ett läroplansmål

Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Delmål utifrån läroplansmålet 3-4 st

  • Barnen ska få möjlighet att lära sig hur vi kan bestämma tillsammans.

Tillvägagångssätt

  • Barnen deltar i beslutsprocessser genom demokratisk omröstning
  • Hjärtrud samtalar med barnen

Reflektion

En gång i veckan i Unikum under enskild planeringstid.

Uppföljning

Vi kopplar samman den dokumentation som visar på att vi arbetat med syftet och strävansmålet.

Analys 

Beskriv ett nuläge, vad under arbetets gång har påverkat resultatet vi ser, hur utvecklar vi verksamheten vidare, vad blir nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

  • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
    Lpfö98 Rev. 2016