Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt åk 8 ht 2018

Skapad 2018-09-20 20:17 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
"Att läsa utan att reflektera är som att äta utan matsmältning"... "I en bra bok står det mesta mellan raderna"... "En välskriven bok är en flygande matta som för oss in i en värld vi inte kan besöka på något annat sätt"... "Läsning är för själen vad motion är för kroppen"... "Great books help you understand, and they help you feel understood"…

Innehåll

Läsning är grund för det mesta vi gör i skolan, både i svenska och i andra ämnen. Det är viktigt att du håller igång läsningen både under skoltid, hemma och under loven. Betrakta läsningen på samma sätt som motion. Den måste underhållas hela tiden för att du ska hålla dig i form. Ett riktmärke för en högstadieelev är att läsa ca 100 sidor per vecka.

Under året jobbar vi därför regelbundet med bokläsning. Du lånar böcker på biblioteket eller tar av de som du har hemma. Givetvis ska det vara en ny, oläst bok varje gång. Läsningen sker hemma och i skolan och examineras två gånger per termin i form av ett bokcafé där du muntligt får presentera din bok för klassen samt en skriftlig bokanalys där du jämför boken med ditt eget liv, annat du läst och sett och händelser ur verkligheten. 

Uppgifter

  • Bokanalys 1

  • Bokcafé 1

  • Bokcafé 2 Klassikern

  • Läsförståelsetest

Matriser

Sv SvA
Matris läsprojekt

Behöver förbättras
Grundläggande
God
.
Mycket god
Läsförmåga
Läser ej för åldern anpassad skönlitteratur och faktatexter.
Läser för åldern anpassad skönlitteratur och faktatexter.
Läser skönlitteratur och faktatexter. Läser varierade genrer.
Läser skönlitteratur och faktatexter. Läser varierade genrer med högre svårighetsgrad.
Läsförståelse
Svårt att förstå det lästa. Anpassar inte lässtrategin utifrån textens särdrag.
Visar på grundläggande läsförståelse. Väljer lässtrategier på ett huvudsak fungerande sätt.
Visar på god läsförståelse. Väljer lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Visar på mycket god läsförståelse. Väljer lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Sammanfattning
Har svårt att göra sammanfattningar av det lästa.
Kan göra enklare sammanfattningar av av olika texters innehåll. .
Kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Kan jämföra med andra texter
Kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Kan jämföra med andra texter på ett välutvecklat sätt.
Reflektion
Har svårt att föra resonemang om tydliga budskap i det lästa
Kan föra enkla och delvis underbyggda resonemang om tydliga budskap i det lästa.
Kan föra utvecklade resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna och om dolda budskap.
Textkoppling
Du gör inga eller få textkopplingar.
Du gör enkla textkopplingar inom samtliga områden, dvs text-to-self, text-to-text, text-to-world, text-to-media.
Du kan göra utvecklade textkopplingar inom samtliga områden.
Du kan göra väl utvecklade textkopplingar inom samtliga områden.

Sv SvA
Läsförståelsetest ht 2018

Ej godkänd
Godkänd
Väl godkänd
Poängnivå
Sammanlagd poäng på läsförståelsen
0-15 poäng
16-24 poäng
25-36 poäng
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: