Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektspår på Torget

Skapad 2018-09-21 10:52 i Frötuna förskola Norrtälje
Förskola
På torget möts alla projekt! Barnen får uppleva och utforska genom estetiska uttrycksmedel och digital teknik.

Innehåll

Torget - en mötesplats! 

Torgets huvudsakliga syfte är att det ska ske möten mellan projekt, barn och pedagoger. På så sätt sprids projekt mellan hemvisten och barnen får möjlighet att utveckla förståelse och respekt för andras arbete, t.ex. när de bygger vidare på ett gemensamt bygge eller ställer i ordning något som kan överraska det andra hemvistet. Barn och pedagoger får möjlighet att lära och inspireras av varandra. 

Ett annat syfte på torget är att barnen får uppleva sina projekt på annat sätt, ofta genom estetiska uttrycksmedel och digital teknik. Det kan t.ex. vara att bygga upp en lekvärld med hjälp av greenscreen, rörelse och dans för att undersöka kropp och musik eller måleri och skapande som ett sätt att uttrycka sina tankar. Det finns alltid estetiskt och digitalt material tillgängligt.

Miljön på torget är föränderlig och följer de olika projekt som pågår. Där finns mycket material som kan användas på många olika sätt. Barnen deltar i planeringen genom samtal och utvärderingar. De är också med och flyttar möbler och material när torget ska göras om.

Barnen får tillgång till torget på olika sätt. Ibland arbetar de i sina projektgrupper och ibland blandas och möts de med andra barn, från andra grupper. 

I år kommer torget särskilt att arbeta med barnens lek och tillsammans med dem utveckla leken så att den pågår längre stunder och är mer koncentrerad. Alla barn ska få möjlighet att utveckla sin lekkompetens och alla barn ska känna delaktighet.

 

Förskolans prioriterade mål detta år är:

  • att barnen får ett reellt inflytande och delaktighet i lärmiljöer, undervisning och över utbildningens innehåll.
  • att vår pedagogiska lärmiljö inne och ute ska vara tillgänglig och lustfylld för att stödja barnens egna initiativ, deras kunskaper och lust att lära sig.

 

Så här kommer torget att arbeta mot förskolans mål: 

Barnens tillgång till torget ska öka, eftersom barnen uttrycker en önskan att vara där oftare.

Öka antalet möten på torget, mellan projekt, barn, pedagoger och vårdnadshavare.

Öka barnens inflytande över miljö, material och aktiviteter på torget.

Utveckla barnens lek, särskilt rollek, eftersom barnen har uttryckt och visat stort intresse för att leka på torget.

Värna om den pedagogiska miljö som fungerar bra och fortsätta utveckla den efter projekt och barnens visade intresse. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: