👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa grundskolan 4-9

Skapad 2018-09-21 11:08 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
På idrotten ska du få möjlighet att utmana dig själv i olika moment som hör till idrott & hälsa!
Grundsärskola 4 – 9 Idrott och hälsa
Idrott och rörelse får dig att må bra!

Innehåll

Förmågor

Centralt innehåll

 Du ska få prova att röra dig på olika sätt och - möta olika idrotter:

Inomhus:

- uppvärmning/löpträning

- samarbete

- stationsträning

- träning till musik

- bollspel

-lekar

Utomhus:

-Bollspel

-Bollekar

-lekar

-friidrott

 Detta ska vi bl. a arbeta med under hösten: Friidrott, simning, fotboll, lekar, volleyball, dans, innebandy

 

 

 

 

Matriser

IDH
Grundsärskolan 7-9 Idrott & hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • IDH   reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
Ny nivå
... för nivå 1
... för nivå 2
för nivå 3
Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att bidra till att variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att delvis variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att variera och anpassa sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan också simma 200 meter.
Eleven kan också simma 200 meter.
Eleven kan också simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra enkla resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra välutvecklade resonemang om samband samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Eleven kan medverka i att genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och bidrar till att anpassa aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och anpassar delvis aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och anpassar aktiviteterna väl till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i kända miljöer och medverkar då i att använda kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom orienterar sig eleven med viss säkerhet i kända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Dessutom orienterar sig eleven med säkerhet i kända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven medverkar också i att beskriva hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land samt i och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett delvis fungerande sätt hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land samt i och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett väl fungerande sätt hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på landsamt i och vid vatten under olika årstider.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Ny nivå

IDH
Grundsärskolan Idrott och hälsa år 6

Rörelse

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ny nivå
Eleven kan **medverka** i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan också röra sig i vatten och flyta eller simma.
Eleven kan också röra sig i vatten och flyta eller simma.
Eleven kan också röra sig i vatten och flyta eller simma.
Dessutom **bidrar** eleven till att orientera sig i närmiljön och **medverkar** då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
Dessutom orienterar sig eleven med **viss säkerhet** i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Dessutom orienterar sig eleven med **säkerhet** i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett **ändamålsenligt** sätt.

Hälsa och livsstil

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ny nivå
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven **bidra** till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra **enkla** resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan **bidra** till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Friluftsliv och utevistelser

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ny nivå
Eleven kan **medverka** i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Eleven **medverkar** också i att beskriva hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på **ett delvis fungerande** sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett **väl fungerande** sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ny nivå
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.

IDH
Grundskolan Idrott & Hälsa, matris åk 4-6

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Ny nivå
Lekar, spel & idrotter
Motoriska grundformer
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer.
Variera och anpassa rörelser
Du varierar och anpassar till viss del dina rörelser till aktiviteten.
Du varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Musik & danser
I rörelser till musik och i danser anpassar du till viss del dina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar du relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm.
Simning
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Hälsa & fysisk förmåga
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Natur & utemiljö
Aktiviteter
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Skador & nödsituationer
Skadeförebyggande
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer vid vatten
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

IDH
Grundskola Idrott och hälsa åk 7-9

Matris för idrott och hälsa slutet åk 9

F
E
C
A
Ny nivå
Lekar, spel och idrotter
Jag kan delta i lekar,spel och idrotter som omfattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
Jag kan delta i lekar,spel och idrotter som omfattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget
Jag kan delta i lekar,spel och idrotter som omfattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget
Dans eller rörelse i takt till musik
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar jag till viss del mina rörelser till takt, rytm och sammanhang
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar jag mina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar jag mina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang
Planering av fysisk aktivitet
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Jag kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Jag kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Utverdering av fysiska aktiviteter och andra hälobringande faktorer
Jag kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Jag kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Jag kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Orientering
Jag kan med viss säkerhet orientera mig i olika miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Jag kan med relativt god säkerhet orientera mig i olika miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Jag kan med god säkerhet orientera mig i olika miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Skador
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Jag kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Jag kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Natur och utemiljö
Jag kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Jag kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Jag kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Vattenvana
Jag kan simma 200m varav 50m i ryggläge samt hantera nödsituationer vid vatten med hjälp av alternativa hjälpredskap under olika årstider