👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myllans pedagogiska planering i naturvetenskap och teknik ht-18

Skapad 2018-09-21 13:18 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Vi vill på ett undersökande och lekfullt sätt belysa och skapa en förförståelse hos barnen om fjärilen.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

Upprättat den 27/9 -18 av Jessica, Jenny och Camilla


Var är vi? (Nuläge/syfte) 

Vi går en kurs i naturvetenskap och teknik i arbetslaget. Vi fick i uppgift att följa en insekts livscykel och valde då att arbeta med fjärilen. Efter att introducerat detta för barnen upptäckte vi att det fanns ett stort intresse för fjärilen i barngruppen. 

Syftet med denna planering är att följa upp barnens intresse och arbeta vidare med fjärilen.

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?) 

Vårt mål är att barnen ska utveckla sitt intresse om fjärilen och dess livscykel. 

Vi vill få barnen att vara rädda om vår natur och våra djur. 

Förmågor vi vill arbeta med är koncentration genom att fånga barnens intresse och hålla det vid liv. Barnen ska kunna hålla hålla fokus och sitt intresse uppe under en undervisning. 

Vi vill även arbeta med förmågan Minne. Med minne vill vi att barnen ska träna på att komma ihåg och minnas vad vi har undervisat och haft dialoger om under våra undervisningstillfälle. 

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Vi kommer att börja med att visa upp fjärilens livscykel och prata om de olika stadier i dess liv. Att börja prata om ägg, larv, puppa och fjäril. Barnen ska få se bilder och se hela livscykeln. 

Vi kommer även att arbeta med samma livscykel fast som flanosaga och som sånger även som filmklipp. Vi se sedan arbeta mer ingående om fjärilen. Vi kommer att vara medforskande pedagoger med barngruppen.

  • Vi kommer att dokumentera våra undervisningar och använda dokumentationen för att kunna återkoppla sedan med barngruppen. Vi vill fånga deras intresse och deras förändrande kunnande.
  • Vi ska vara medforskande pedagoger, genom det så kan vi följa upp barnens intresse och ta reda på mer information som barnen vill veta om fjärilen.  • Läroplansmål:  
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, Val av kärnämne/kärnämnen:  

Koncentration genom att fånga barnens intresse och hålla det vid liv. Barnen ska hålla fokus under en undervisning. 

Minnet genom att komma ihåg vad vi undervisat om och föra dialoger. Lärandesituationsinramning (när,var,vem,hur,varför)

Vi kommer arbeta med olika arbetssätt som flanosagor, filmer, drama, sång och skapande. Detta kommer att ske i olika miljöer, inne och ute, samlingar och sångstunder. Flanosagor och sånger kommer upprepas för att barnen ska få möjlighet att återberätta sagor. 

Samordning av perspektiv

Vi vill se var våra kunskaper och erfarenheter kan mötas med barnens kunskaper och erfarenheter om detta fenomen.

Från lokalt till expansivt språk

Vi ska vara tydliga med att använda de rätta benämningarna på fjärilens stadier i livscykeln. De ska benämnas inrätta ordning med hjälpa av  TAKK. 

Barn behöver både stöttas och utmanas

Vi vill vidareutveckla barnens kunskaper om fjärilen genom att introducera ny lekar som stöttar och motiverar deras inlärning.

Att introducera variation

Vi erbjuder barnen möjlighet att själva återberätta flanosagan samt sjunga sångerna. De kan få tillgång till bilderna i flanosagan och berätta under till exempel en samling eller under den fria leken. Frågan blir om sagan berättas i samma ordning eller om den förändras.  

Mönster görs synliga

Att se hur livscykeln ser ut. Var börjar den och i vilken ordning kommer de olika stadierna?  

 Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande

När barnen kan återberätta sagan samt stadierna i livscykeln genomför vi en ny nulägesanalys för att bedöma barnens förnyade kunnande. 

  

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016