Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyta Sjunka Villerkulla

Skapad 2018-09-21 13:35 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Vi har sett att barnen visat intresse för vatten och vi vill därför introducera fenomenet flyta och sjunka. Vi kommer att fokusera på trygghet och tydlighet för att barnen sedan ska få möjlighet att förstå sammanhang och kunna orientera sig.

Innehåll

 

 Undif Villerkulla

 

Läroplansmål:

 

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

 

 

 

Val av kärnämne

 

 Eftersom vi arbetar på en yngrebarnsavdelning har vi  valt Koherens då de flesta barnen behöver utveckla sin förmåga inom detta område. Pedagogerna kommer att arbeta med  att skapa trygghet och tydlighet genom närhet och kommunikation. Detta för att ge barnen möjlighet att förstå sammanhang.

 

 

 

Samvärdering (nulägesbestämning)

 

Barnen har ingen kunskap om fenomenet flyta/sjunka. Vi vill att barnen ska få möjlighet att rikta uppmärksamheten med hjälp av variationer av olika material.

 

Barnen har svårt för att rikta uppmärksamhet till undervisning och att vänta på sin tur.

 

 

 

Samplanering

 

Vi har valt att börja att se filmen Tiggy testar flyta/sjunka för att barnen ska bilda en förförståelse kring fenomenet. Därefter kommer vi att genomföra olika aktiviteter tillsammans med en mindre grupp.

 

 

 

Lärandesituationsinramning (när, var, vem, hur, varför)

 

När: Vi planerar att utföra våra aktiviteter vecka 39.

 

Var: Vi kommer att utföra aktiviteterna på avdelningen.

 

Vem: två pedagoger på tre barn (tvååringar).

 

Hur: En pedagog håller undervisning och en pedagog dokumenterar. 
Aktiviteter: 1. Flyta/sjunka med popkorn kärna och poppat poppkorn
                    2.Barnen hämtar material som de undersöker själv om det flyter eller sjunker.                                                    
                     

                     3. Barnen får undersöka vad som flyter respektive sjunker av naturmaterial. 

Varför: 1. Barnen ska få möjlighet att se hur samma material kan flyta och sjunka beroende på form.
              2. Barnen får möjlighet att själv experimentera vad som flyter resp. sjunker. 
              3. Barnen får möjlighet att själv experimentera vad som flyter resp. sjunker av natrumaterialet.

 

Samordning av perspektiv

 

Vi börjar med att se filmen Tiggy testar för att barnen ska få en förförståelse. Sedan arbetar vi med experiment där barnen får möjlighet att uppleva, utforska och urskilja kring fenomenet flyta/sjunka. Pedagoger kommer att vara närvarande i gruppen och tolka barnens perspektiv genom samtal och reflektioner tillsammans med barnen.

 

 

 

Från lokalt till expansivt språk

 

Pedagogerna kommer att tolka barnens uttryck och använda sig utav ett expansivt språk som förtydligar experimenten. För att barnen ska få möjlighet att utvecklas språkligt i naturvetenskapligt område.

 

 

Barn behöver både stöttas och utmanas

 

Genom att göra upprepande experiment får barnen möjlighet att uppleva och associera till fenomenet i vardagen. Pedagogernas närvaro i barnens lek ger också möjlighet att stötta och utmana till fortsatt undersökning.

 

Att introducera variation
Pedagogerna introducerar variation genom att rikta barnens uppmärksamhet till flyta. För att sedan upptäcka och introducera sjunka. För att se motsvarigheter.

 

Mönster görs synliga

 

Pedagogerna kommer att presentera material som i en skål med vatten bara flyter och den andra med material som bara sjunker.

 

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande

 

Barnen får arbeta konkret och undersöka tillsammans med pedagoger som stöttar och utmanar.  Ett kunnande i processen blir att barnen i den fria leken kan urskilja att något flyter respektive sjunker.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: