👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väderprognoser

Skapad 2018-09-21 14:42 i Prova-skolan Falkenberg
Temaarbete Väderprognoser åk 7-8
Grundskola 7 – 8 Biologi Idrott och hälsa Fysik
Vi ska studera olika vindar och deras förhållande till hög och lågtryck

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

Undervisning och arbetsformer

Uppgifter

 • Vindstyrkan

 • Mätobservationer

 • Testa olika mätverktyg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  A 9

Matriser

Fy Bi Idh
Bedömningsmatriser för "lärande"

--->
--->
--->
--->
Förmåga till kamratvärdering
Förmåga att se styrkor och utvecklingsbehov i kamraters arbeten:
Kan tillsammans med lärare granska, korrigera och förbättra samt komma fram till vad som är bra i kamraters arbeten.
Kan med visst stöd av lärare granska, korrigera och förbättra samt komma fram till vad som är bra i kamraters arbeten.
Kan ibland eller på uppmaning av lärare självständigt granska, korrigera och förbättra samt komma fram till vad som är bra i kamraters arbeten.
Kan självständigt tala om vad som är bra samt granska och ge förbättringsförslag i kamraters arbeten.
Förmåga att förbättra arbeten utifrån råd.
Kan tillsam-mans med lärare/kamrat förbättra arbeten utifrån råd.
Kan med visst stöd av lärare/kamrat förbättra arbeten utifrån råd.
Kan ibland eller på uppmaning av lärare/kamrat självständigt förbättra arbeten utifrån råd.
Kan självständigt förbättra arbeten utifrån råd.
Kreativitet
Behöver mycket stöd för att driva arbetet framåt.
Löser med viss hjälp enklare problem och driver delvis arbetet framåt.
Löser oftast problem och driver arbetet framåt.
Löser problem som uppstår och driver självständigt arbetet framåt.
Förmåga att följa instruktioner
Kan följa in-struktioner i ett steg. Behöver lärarstöd mellan varje steg
Kan följa in-struktioner i flera steg. Behöver regelbundet lärarstöd.
Kan själv-ständigt följa instruktioner, Ber om lärarstöd ibland
Kan självständigt tolka och följa instruktioner,
Uthållighet
Visar bristande ambition att ta sig an arbetsuppgifter (orkar inte, försöker inte)
Tar sig an arbetsuppgifter men ger upp vid motgång
Tar sig an arbetsuppgifter och kommer vidare med handledning
Ambitiöst tar sig an arbetsuppgifter oavsett arbetsområde och hittar olika vägar att ta sig an problemet/ arbetsuppgiften
Självständighet
Behöver hjälp i att ta beslut.
Kan i vissa situationer ta egna beslut.
Tar egna beslut och överväger resultatet.
Tar egna beslut och överväger resultatet, för att öka kvalitén.
Förmåga att planera
Ta ansvar
Visar ansvar för sitt eget lärande med stöd.
Kan i vissa situationer ta ansvar för sitt lärande på egen hand. (ex. har med material, gör läxor)
Tar ansvar för sitt och andras lärande med stöd. (ex. ger sig själv och andra arbetsro, när andra ber om det)
Tar ansvar för sitt och andras lärande på egen hand.
Slutföra arbete
(ex. läxor, skriftliga arbeten, labbar o.s.v.
Har svårighet att slutföra arbete
Redovisar obearbetat och/eller ofullständigt arbete
Redovisar bearbetat och fullständigt arbete men ej i tid
Bearbetat, slutfört och redovisat i tid