Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6: Hålla ett tal

Skapad 2018-09-21 15:37 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Det här är ett arbete om konsten att tala. Under ett antal veckor ska eleverna förbereda, skriva och muntligt presentera ett tal (ca. 1-3 minuter). Ämnet är fritt och målet är att beröra lyssnaren.

Innehåll

Undervisningen

I undervisning kommer du att lära dig om

  • förbereda, skriva och muntligt presentera ett tal
  • hur ett tal kan vara uppbyggt
  • språkliga drag som är vanliga tal och muntliga presentationer
  • olika sätt att med talat språk övertyga och beröra en åhörare

I undervisningen kommer vi att

  • titta på och analysera olika tal
  • skriva och bearbeta ett tal
  • muntligt framföra ett tal
  • ge varandra feedback

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt

  • delta aktivt på lektioner
  • muntligt framförande

Följande kommer att bedömas

Se matris.

 

Matriser

Sv
Muntligt framförande åk 4–6

F
E
D
C
B
A
Innehåll
klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet håller ett framförande med i huvudsak fungerande innehåll
klarar relativt väl att hålla sig till ämnet håller ett framförande med relativt väl fungerande innehåll
klarar väl att hålla sig till ämnet håller ett framförande med väl fungerande innehåll
Struktur
håller ett enkelt framförande med i huvudsak fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning
håller ett utvecklat framförande med relativt väl fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning
håller ett välutvecklat framförande med väl fungerande huvuddel samt inledning och avslutning
Språk
använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare
använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare
använder språket med god anpassning till syfte och mottagare
Kommunikation
klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang

F
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning
Elevens muntliga framförande visar viss anpassning till syfte och mottagare.
Elevens muntliga framförande visar relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Elevens muntliga framförande visar god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: