👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen omkring oss

Skapad 2018-09-21 20:16 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi
Vi kommer att introducera biologin som ämne genom att arbeta med temaområdet "Naturen omkring oss".

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska bekanta dig med begreppet biologi och natur.

Du ska få en uppfattning om vad som är förutsättningar för liv på vår jord.

Du ska utveckla kunskaper om biologiska sammanhang.

 

Frågeställningar

Vad är en växt?

Var kommer en växt ifrån?

Var kommer massan i trädet ifrån (hur kan det bli så stort)?

Vad behöver en växt för att leva?

Vilka träd finns i vår närhet?

 

 Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att arbeta med texter, bilder, filmer och experiment. 

Du kommer att redovisa det du lär dig genom att på olika sätt berätta om vad du kommer fram till. 

Ni kommer att arbeta i helklass, i par och enskilt.

 

Bedömning:

Du kommer att få läsa texter och visa att du har förstått genom att delta i diskussioner eller framföra dina slutsatser skriftligt. 

Du kommer att få visa att du kan dra slutsatser av experiment genom att muntligt, skriftligt och/eller med bild berätta om vad vi kommit fram till. 

Du ska visa att du klarar att använda relevanta begrepp.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vecka 35-40

 

Begreppslista:

energi

klorofyll

fotosyntes

syre

koldioxid

vatten

glukos (socker)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Mall Trelleborgs grundskola

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Utföra experiment och dra slutsatser kring resultatet.
Med ganska stor säkerhet
Med stor säkerhet
Namnge blomväxtens delar och förklara dess funktioner.
Med ganska stor säkerhet
Med stor säkerhet
Känna igen och namnge några träd i vår närmiljö, utifrån bilder på löv.
Med ganska stor säkerhet
Med stor säkerhet
Förklara fotosyntesen med ord och bild.
Med ganska stor säkerhet
Med stor säkerhet