👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2018-09-22 12:19 i Wieselgrensskolan Helsingborg
LPP i engelska för årskurs 2
Grundskola 2 Engelska
"Do you speak english?"

"Yes, I do."

Din första engelskundervisning ska göra dig nyfiken och intresserad av det engelska språket. Det vikigaste är att du vågar använda engelskan.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: förstå och kommunicera engelska.

Konkretiserade mål

Målet är att eleven ska kunna:

 • en hälsningsfras på engelska och berätta vad du heter
 • namnet på minst 10 kroppsdelar på engelska
 • namnet på minst 5 djur på engelska
 • namnet på minst 5 färger på engelska
 • räkneorden 0 -20 på engelska
 • namnet på minst 10 klädesplagg på engelska
 • kunna använda ord och kroppsspråk för att kunna göra sig förstådda i ett enklare samtal kring färger, kroppsdelar, djur eller kläder

Så här arbetar vi

Eleverna förväntas nå målen genom:

 • samlingar där vi tillsammans talar engelska
 • samlingar där vi sjunger sånger eller rim- och ramsor
 • engelska filmer
 • muntliga/skriftliga uppgifter både individuella och i grupp
 • lekar
 • engelska sagoböcker som vi läser och samtalar om
 • https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-2/#/
 • Good Stuff 2
 • engelskt skrivhäfte med personliga uppgifter

Bedömning

Elevernas kunskaper utvärderas kontinuerligt i samlingar och genom tilldelade uppgifter och övningar. Några tester kommer även göras skriftligt. Det som bedöms är även elevernas förmåga att våga använda sig av de engelska språket.

 

Veckoplanering 2018-2019


vecka: 34-38

Numbers

 

My name

 

colours

 

Unit 1, Film

39

Unita 2 - colours

40

Unit 3 -  Hello!

41

Unit 4 Fruit

42

Unit 4, more fruits, memory

43

Test – fruits, colours, numbers, Unit 10 Halloween

44

Lov

45

Unit 5, animals

45

More animals

46

Unit 6, The Days

47

Test: Kunna veckodagarna

48

Unit 6, My body

49

More about body

50

Unit  10, Holidays

51-v, 1

Ingen engelska

v. 52-1

lov

v. 2

My body, animal, the days memoryspel in pair – talking English

v. 3

Unit 8, The Family

v. 4

Unit 8, The Family

v. 5

Drama – The Family

v. 6

Unit 9, Clothes

v. 7

Unit 9, Clothes

v. 8

Sportlov

v.9

Play Charades

v. 10

Children’s Books  - listen

v. 11

Children’s Books - reading

v. 12

Talking about my Favourite Book

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska

Engelska årskurs 2

Kan
Behöver träna mer
En hälsningsfras på engelska och berätta vad du heter.
Namnet på minst 5 kroppsdelar på engelska.
Namnet på minst 5 djur på engelska.
Namnet på minst 5 färger på engelska.
Räkneorden 0 -10 på engelska.
Ny aspekt
Namnet på minst 5 klädesplagg på engelska