Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allt som lever

Skapad 2018-09-22 14:23 i Tullbroskolan Falkenberg
Vad är liv? Och hur hänger allt liv ihop?
Grundskola 7 Biologi
Vad är liv, egentligen? Vi tittar på hur vi definierar liv och likheter och skillnader mellan organismernas domäner på cellnivå. Vi gör fältstudier och laborerar. Dessutom dyker vi lite djupare bland bakterier och hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du får under avsnittets gång möjlighet att lära dig mer om vad liv är, olika aspekter av villkor för liv och hur olika domäner av organismer skiljer sig åt på cellnivå. Du får utveckla din förmåga att genomföra systematiska undersökningar, att resonera kring liv och livets förutsättningar med hjälp av dina kunskaper i biologi, samt söka, granska och använda information för att ta ställning i olika frågor.

Bedömning - vad och hur

Bedömningen av dina förmågor sker under lektioner, laborationer och genom prov och inlämningsuppgifter.

Undervisning och arbetsformer

Under avsnittet arbetar vi utifrån Gleerups digitala lärobok i biologi (år 7-9); Kap 1 - Allt som lever, Kap 2 - Bakterier och Kap 9 - Ekologi och miljö. Vi använder även annat material, ex. Studi.se, filmer som berör ämnesområdet och verktyg hämtade från andra håll.

Planering, inlämningsuppgifter och annat material presenteras och lämnas in på Classroom (NO TU05b).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: