Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema NOVELL - HT 18

Skapad 2018-09-22 17:59 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Vi ska arbeta med temat deckare under ett antal veckor där eleven ska få läsa och analysera en gemensam bok, ta del av olika deckargenrer samt göra muntliga redovisningar i grupp.
Grundskola 8 Svenska
Vi kommer att arbeta med genren NOVELL under ett antal veckor. Vi kommer att läsa olika noveller, ha genomgångar och diskutera vad som kännetecknar en novell samt skriva vår egen.

Innehåll

En novell är en skönlitterär text som följer vissa regler men är också en väldigt fri textform. Vi kommer att titta på olika noveller och se hur de är uppbyggda, jämföra dem, diskutera olika novellers särdrag och avsluta arbetet med att skriva en egen.

Under arbetet med genren novell, kommer jag att bedöma 

*läsförståelse 

*skriftlig förmåga och

*diskussionsförmåga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: