Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

”Grön 💚 frön 💚 världsmiljön”

Skapad 2018-09-23 11:34 i Tallbackens förskola Knivsta
Förskola
På Tallbacken har barnen alltid haft naturen som en självklar del i deras dagliga lärande, då vi har skog och sjö nära inpå förskolan. I det här projektet skruvar vi in skärpan extra mycket på våra medforskande ”natur-glasögon”. Vi vill med olika verktyg uppmuntra barnen i deras nyfikenhet för naturen och ge en ökad förståelse och känslighet för hur människan kan påverka miljön. Barnen visar åt vilket väderstreck vi ska på våran upptäcksresa tillsammans.

Innehåll

 

 • Vad är det barnen intresserar sig för i sitt utforskande?
 • Hur saker och ting ser ut i naturen. Spännande svampar, mönster i naturen, stenar i olika former, sniglar med och utan skal, nyckelpigor, ekollon, samla, klättra på stock och sten-hoppa, bär-blåa bär och röda bär-hur smakar dom?, pinnar i olika form och längd, vissa liknar någons bokstav, höga träd, träd som växer annorlunda, moln som rör sig snabbt, vinden, vattenpölar, vatten som sipprar ner från stupröret, ibland forsar det som ett vattenfall, skräp som någon slängt, kråkan, frön-stora och små frön-vad vill jag så? Kärnor från frukt-spara och plantera, vattna med vattenkanna, solen, var är solen när vi inte ser den? Varför ligger det grenar som sitter fast i marken? (rötter). Löv, färger/nyanser.

 

 • Vilka frågor tror vi att de undersöker? Hur ser det ut? Hur känns det/struktur? Kan vi smaka? Kan vi gå närmre? Kan vi hitta flera? Kan vi plantera det? Hur rör det sig? Kan vi ta in det? Kan vi stå på det? Varför ligger det skräp i skogen? Vem har lagt det där? Vem har ätit på det? Hur många är det? Varför ser det ut så? Är det högt? Är jag längre? Hur låter det?

Skrutt inspirerade barnen till att gå ut i skogen för att samla. Det samlades en hel väska full ekollon som fick följa med in i leken.

Barnen kom sedan fram till att de ville bygga ett ekorrehus, där ekorren kan samla sina ekollon. De ville även plantera ekollonen så att det blir flera ekar och mera ekollon till ekorrarna.

Pedagoger har skrivit ut en bild med olik sorters nyckelpigor. Barnen lägger på olika sorters nyckelpigor på fotot och jämför. 

 

 

 

 • Vilka material och verktyg verkar stödja barnen i deras utforskande?
 • Att bjuda in naturen som en naturlig del av lärmiljön även inomhus. Erbjuda förstoringsglas, samla material från naturen, dela på saker tillsammans för att se hur det ser ut inuti.
 • Frågeställningar att fundera över och sedan sätta i praktik. Filma barnen i deras utforskande för att sedan återkoppla den till barnen, vad gjorde vi?, hur blev det? Vill vi göra något nnurlunds? Erbjuda kameror så de själva får ställa in skärpan på det som verkar spännande. 

 

Analyser - Vilka slutsatser drar vi?

 • Vad är det barnen återkommer till som är möjligt att utforska? Ekollon, svampar, kottar, nyckelpigor och ekorrar, långa pinnar, pinnar med spännande form. 

 

 • Vilka förmågor har barnen fått möjlighet att utveckla? Samla, väga, sortera, samtala, förundras, nyfikenhet, använt alla sinnen, kunskaper i odling.

 

 • Till vilka mål i Läroplanen kan vi koppla barnens lärande?

 

 • Vilka nya nyfikenhetsfrågor har väckts hos pedagogerna?

 

Framåtsyftande planering:

 • Hur planerar vi och utmanar barnens lärande? Hur går vi vidare?

 

 

 • Daglig pedagogisk scenografi lärare/barngrupp - Vem? Vilka? Hur? Var? Material? När?

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: