👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2018-09-23 13:43 i Almunge skola Uppsala
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna. Vad kännetecknar dem och vad innebär det för djur och natur?
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Vilka djur och växter finns i vår närmiljö och hur anpassar de sig efter årstiderna? Vi ska vara naturdetektiver och ta reda på detta!

Innehåll

Förmågor att utveckla:

 Ur Lgr 11, biologi: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Hela året kommer vi att följa och arbeta med naturen men den här planeringen handlar om hösten och djur och natur som är på väg att flytta eller "vila" under vintern.

Så här ska vi arbeta:

 

 • läsa enkla faktaböcker tillsammans
 • titta på filmer
 • undersöka vad som händer i naturen under de olika årstiderna
 • ta reda på vilka djur och växter som lever i vår närmiljö och hur de anpassar sig till de olika årstiderna
 • rita och förklara livscykeln hos något djur eller växt.
 • skriva enkla faktatexter och rita i vår årstidsbok
 • beskriva enkla näringskedjor
 • studiebesök bl.a. Biotopia
 • kreativt arbete om ämnet 
 • experiment

Detta bedömer vi:

 

 • du förstår och kan använda några av biologins begrepp såsom årstid, förändring, livscykel, näringskedja.
 • du kan beskriva och förklara samband i naturen, t.e.x Varför ändrar löven färg på hösten?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Årstider, djur och natur om hösten

Rubrik 1

Året runt
 • NO  1-3   Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • SO  1-3   Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3   Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namn
Att namnge veckans dagar och årets alla månader i rätt ordning
 • Ma  1-3
Du räknar med stöttning upp veckodagarna och månaderna i rätt ordning.
Du räknar upp alla veckodagar och alla tolv månader i rätt ordning
Du räknar upp alla veckodagar och alla tolv månader utan tvekan och kan säga vilken årstid månaderna ingår i och du vet ungefär hur många veckor och dagar som ingår i en månad.
Kännetecken
Att känna till de fyra årstiderna och deras typiska kännetecken.
 • NO   3
Du kan med hjälp av bilder och stöttning namnge de fyra årstiderna och förklara med något kännetecken.
Du kan med hjälp av bilder namnge de fyra årstiderna och förklara med flera kännetecken.
Du kan på egen hand, utan hjälpmedel namnge de fyra årstiderna i rätt ordning och förklara med flera kännetecken.
Anpassning till årstid
Att förklara djurs (som sover eller flyttar under vintern) och växters anpassning genom årstidsväxlingar.
 • NO   3
Du kan med stöttning förklara hur djur (som sover eller flyttar under vintern) och växter anpassar sig genom årets olika årstidsväxlingar.
Du kan på egen hand och med bildhjälp förklara hur djur (som sover eller flyttar under vintern) och växter anpassar sig genom årets olika årstidsväxlingar.
Du kan på egen hand förklara hur djur (som sover eller flyttar under vintern) och växter anpassar sig genom årets olika årstidsväxlingar.
Egenskaper
Sortera djur efter egenskaper.
 • NO  1-3
Du kan med stöttning sortera djur efter egenskaper.
Du kan på egen hand och med bildhjälp sortera djur efter egenskaper.
Du kan på egen hand sortera djur efter egenskaper