👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur och samhälle (v. 6-7)

Skapad 2018-09-23 14:18 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
Vad är kultur? Det är svårt att exakt beskriva ordet "kultur". Det finns flera hundra olika förklaringar på ordet. Vi ska försöka förstå det ändå - och hur viktigt kultur är för samhället, för oss människor.

Innehåll

1. Kultur

En del människor säger "Jag är normal. Jag är som folk är mest." Men problemet är, att det som är helt normalt i en kultur kan vara onormalt i en annan. Texten belyser att det finns så många olika förklaringsmodeller på vad kultur egentligen är. Ett sätt att beskriva ordet är människors sätt att leva och tänka och att människor från samma kultur tänker på ungefär samma sätt om vad som är rätt och fel och normalt och onormalt. Vi ska fundera över vad en kulturkrock är och ge exempel. 

Läs texten på sida 134-135 och diskutera frågorna som tillhör texten. 

Bildresultat för konst museum bilder

Mera kultur

Film, konst, musik och teater är exempel på vad människor anser vara kultur. Alltså, de beskriver kultur som någonting man tittar på, lyssnar på, läser eller upplever för att bli mer bildad. Är du "kulturell"? Gör övningarna på sida 136-137 och ta reda på vad kultur är för dig.

2. Jag roar barn och deras vuxna 

Clownen Manne berättar om sin barndom och sin väg till att bli clown i en intervju. Ni ska göra en läsförståelse på texten och diskutera yrket clown. Förekomsten av statlig inkomstgaranti för kulturarbetare i Sverige tas sedan upp in texten Lön för konstnärer

Bildresultat för bilder clown manne

Lyssna på och sedan läs texten från sida 138-140 - bearbeta texten genom övningarna på sida 141 och 142. 

Manne berättar om en bok som förändrade hans liv. Vilken är den bästa bok du har läst? Vad heter författaren? Vad handlar boken om? Har boken betytt någonting speciellt för dig? I så fall vad?

Dansband

är en typ av orkester som spelar en speciell sorts musik som man dansar pardans till. Läs mer om dansband på sida 143-144. 

Lyssna på sången Två mörka ögon av Sven-Ingvars dansband:

Diskutera sedan genom att svara på frågorna från sida 145. 

Nu är det dags att prata om samhällsfrågor. Vad är demokrati? Vilka grundlagar finns det i Sverige? Vi ska även ta upp symboler

3. Demokrati

Ordet demokrati kommer från grekiska och betyder ungefär "folkstyre". Det finns dock ingen definition som alla i världen håller med om, och det kanske beror på att demokrati ständigt utvecklas och förändras. Vad hör ihop med demokrati? Människors lika värde och rättigheter, tryckfrihet och yttrandefrihet, att alla är lika inför lagen och att det hålls fria val. I ett demokratiskt samhälle har personerna med rätt att rösta det parti och politiker de vill ska representera dem vid politiskt beslutsfattande. Partierna och politikerna som får en majoritet av rösterna får bestämma mest. De valda politikerna representerar väljarna - en sådan representativ demokrati har vi i Sverige idag. 

Vi kommer att läsa en kort historik om allmän rösträtt och några viktiga rättigheter i ett demokratiskt samhälle (sida 146-147). Sedan får ni kommentera samhället med hjälp av påståendena som finns på sida 148. 

Sveriges grundlagar 

är en viktig del av en välfungerande demokratiskt samhälle. Grundlagarna skyddar vår demokrati och de har en speciell ställning. Innan vi läser om Sveriges grundlagar tänk på följande:

  • Vad är en lag?
  • Vem skriver lagarna?
  • Vem bestämmer att något är en lag?
  • Är alla lagar lika viktiga? Om nej, vilka är i så fall inte så viktiga?

Läs och diskutera om Sveriges grundlagar (sida 149-150). Statistiken på sida 151 visar valdeltagandet i riksdagsval efter kön. 

Vem har rätt att rösta i Sverige?

-- Har du röstat i något val i Sverige? Vilket?

-- När röstade du senast?

Ta reda på vem har rätt att rösta i Sverige och sedan diskutera statistiken om valdeltagandet i kommunalval bland utländska medborgare (sida 152-153). 

4. Symboler i samhället 

Vissa symboler är förbjudna att exponeras offentligt. Men vad är en symbol egentligen? Vi ska läsa en text (sida 154-155) om symboler och sedan diskutera om ämnet (sida 155). 

Bildresultat för symboler samhälle bilder

Religiösa symboler

Arbeta i grupp och diskutera vilken bild som passar till dikten (sida 156). 

Symbol för frihet eller förtryck? 

Bildresultat för vapen av reuterswärd bild

En känd symbol mot våld och vapen, av Reuterswärd 

Vad symboliserar skulpturen på bilden? Diskutera vad ni tycker vapen är, vad de representerar (sida 157).

 

Sveriges nationalsång 

Sveriges nationalsång skrevs av Richard Dybeck 1844 efter en gammal folkmelodi. Det finns inget politiskt beslut på att "Du gamla, Du fria" är Sveriges nationalsång. Lyssna på den och läs mera på sida 158-159. 

Hörförståelse - republik eller monarki?

Ni kommer att får lyssna på en diskussion mellan två personer: mannen är för republik och kvinnan är för monarki. Välj rätt svar (sida 159)

5. Ett nytt land utanför mitt fönster

Theodor Kallifatides föddes i Grekland den 12 mars 1938. Han kom till Sverige 1964 som flykting. Kallifatides har undervisat i filosofi vid Stockholms Universitet och har varit chefredaktör för Bonniers litterära magasin. 

Ni kommer att läsa en fragment från en bok skriven av Theodor Kallifatides, som heter Ett nytt land utanför mitt fönster. Sida 160-161.

(Du som vill läsa hela boken får låna den av mig!)

Relaterad bild

 

Nu har vi läst ett kapitel

och det är dags att göra ett litet prov. GLÖM INTE att göra dina uppgifter och lämna in det du ska!

 

Lärobok: Samspråk 2, om livet i Sverige (Sanoma Utbildning, 2008)

Övningsbok: Samspråk 2, om livet i Sverige (Sanoma Utbildning, 2008)

 

OBS:

Dina kunskaper ska bedömas gentemot varje mål i kursplanen och det centrala innehållet. Följ länken: "Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå"SVA Delkurs 2, sida 124-131.

Uppgifter

  • Övningar kapitel 5 - Kultur och samhälle

  • Prov i kapitel 5 - Kultur och samhälle

  • Extra övningar

  • Tidsplan delkurs 2

Matriser

SvA
Kultur och samhälle (v. 6-7)

E
C
A
Läsa, sammanfatta och föra resonemang
Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till textsammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
Skriva texter och söka information
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från någon anvisad källa och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera olika texttyper och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga och förstärka sina texters budskap. Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från någon anvisad källa och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera olika texttyper och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga och förstärka sina texters budskap. Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från någon anvisad källa och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera olika texttyper och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga och förstärka sina texters budskap. Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Delta i samtal och redogöra
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning samt viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan med en relativt väl fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning samt relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan med en väl fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett väl fungerande sätt. Eleven använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning samt god anpassning till syfte och mottagare.