👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering matematik åk 2

Skapad 2018-09-23 15:38 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 Matematik
När vi arbetar med matematik kommer du att få lära dig att analysera, resonera, förklara, göra beräkningar, lösa problem och dra slutsatser.

Innehåll

Syfte med undervisningen

 

Målet med undervisningen och det som bedöms är att du kan:

Taluppfattning och tals användning

 • addition och subtraktion med ental och tiotal i talområdet 20-100 
 • addition och subtraktion  i talområdet 0-100 med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • division med 2
 • överslagsräkning och avrundning till närmaste tiotal
 • räkna med ental, tiotal och hundratal
 • storleksordna tal upp till 1000
 • skriva och läsa ordningstalen första till tolfte
 • udda och jämna tal
 • använda bråk som del av helhet och del av antal, en halv (1/2), en tredjedel (1/3) och en fjärdedel (1/4)

Algebra

 • likhetstecknets betydelse
 • öppna utsagor i addition och subtraktion
 • enkla ekvationer
 • fortsätta mönster

 Geometri

 • namnen på, samt beskriva och jämföra, olika geometriska objekt
 • rita och måla symmetriska mönster och bilder
 • räkna ut tidsskillnad mellan två klockslag
 • klockan, kvart över och kvart i
 • mäta och jämföra längd, vikt och volym

Statistik

 • läsa av och göra enkla diagram och tabeller

Problemlösning

 • lösa enkla problem genom att välja och använda en fungerande metod och räknesätt
 • beskriva hur du har löst ett givet problem samt se om svaret är rimligt
 • formulera egna räknegåtor 

Det här ska vi göra:

Arbeta såväl enskilt som tillsammans.

Räkna i matematikboken Favoritmatematik och med annat arbetsmaterial.

Gemensamma genomgångar och diskussioner.

Arbeta med problemlösning och mattegåtor.

Samtala och resonera om uträkningar, slutsatser och metoder.

Arbeta med matematiska pussel och spel.

Laborera med konkret material.

Utematematik.

Använda iPads för färdighetsträning.

 

 

 

 

Utvärdering (elevens kommentar)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma