Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen och buddhismen

Skapad 2018-09-23 16:59 i Söderskolan Falkenberg
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om de två världsreligionerna hinduismen och buddhismen. Hur utövas religionerna? Vilka likheter och skillnader finns det med de andra världsreligionerna? Det är några av de frågor du ska få svar på.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I detta arbetsområde ska du få lära dig mer om de båda världsreligionerna hinduismen och buddhismen. Hur utövas religionerna? Vilka likheter och skillnader finns det med de andra världsreligionerna? Det är några av de frågor du ska få svar på.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Din förmåga att analysera och förstå hinduismen och buddhismen och olika tolkningar inom dessa religioner
 • Din förmåga att analysera och förstå hur dessa religioner påverkar samhället och hur religionerna påverkas av det som händer i samhället
 • Din förmåga att reflektera över olika livsfrågor
 • Din förmåga att söka information och värdera källor

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper om dessa båda religioner - centrala tankegångar, urkunder, konkreta religiösa uttryck och handlingar
 • Dina kunskaper om vilka likheter och skillnader det finns mellan våra världsreligioner och vilka likheter och skillnader det finns inom hinduismen och buddhismen
 • Dina kunskaper om hur religioner påverkar samhället och hur de påverkas av samhället
 • Dina kunskaper om hur identiteter formas av religioner

Hur ska det bedömas?

 • Skriftligt prov

Undervisning och arbetsformer

 • Muntliga genomgångar
 • Film 
 • Enskild läsning och faktasök
 • Diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: