👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2018-09-23 17:18 i Gläntanskolan Helsingborg
Vi kommer att resa in i kroppens värld där vi kommer ta reda på vad vi har för organ och hur de fungerar. Vi kommer även ta reda på vad som gör att kroppen mår bra respektive mindre bra.
Grundskola 6 Religionskunskap Idrott och hälsa Bild Biologi
Människokroppen är förunderlig. Hur fungerar allt? Hur mycket blod finns det? Hur samarbetar hjärtat och lungorna? Varför är det viktigt med kost, sömn och motion? Många frågor som vi ska besvara under detta tema.

Innehåll

Du ska utveckla din förmåga

att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa

att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen

att skriva faktatext

att förbereda och genomföra muntliga redovisningar

Undervisning

samtala och diskutera.

genomgångar om kroppen

se film.

göra undersökningar.

illustrera.

När vi arbetat med temat ska du kunna

hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Vi bedömer din förmåga

att känna till människans organsystem med namn, utseende, placering och funktion.

att resonera och diskutera hälsa och vanliga sjukdomars samband i människokroppen.

att resonera och diskutera kring sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medels påverkan på psykisk och fysisk hälsa

att genomföra en muntlig redovisning

Matriser

Re Bi Bl Idh
Människokroppen

Sakkunskap

Detta behöver du öva mer på
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag vet var några av kroppens organ finns och kan på ett enkelt sätt beskriva vilken funktion de har.
Jag vet var de flesta av kroppens organ finns och kan beskriva ganska utförligt vilken funktion de har.
Jag vet var de flesta av kroppens organ finns och kan på ett välutvecklat sätt beskriva vilken funktion de har och hur de samverkar med varandra.
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva vad blodet består av och någon av de viktigaste funktionerna som blodet har.
Jag kan beskriva vad blodet består av och några av de viktigaste funktionerna som blodet har samt ge exempel på dessa.
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva vad blodet består av och de viktigaste funktionerna som blodet har ge exempel på dessa.
Jag kan på ett enkelt sätt förklara vilka delar av kroppen som samverkar när jag rör på mig.
Jag kan förklara vilka delar av kroppen som samverkar när jag rör på mig.
Jag kan på ett utförligt sätt förklara vilka delar av kroppen som samverkar när jag rör på mig.
Jag kan ge exempel på och förklara något sätt kroppen skyddar sig från omvärlden.
Jag kan ge exempel på och förklara några sätt kroppen skyddar sig från omvärlden.
Jag kan ge exempel på och utförligt förklara fler sätt kroppen skyddar sig från omvärlden.
Jag kan på ett enkelt sätt förklara vad virus och bakterier är.
Jag kan förklara vad virus och bakterier är och på ett enkelt sätt förklara skillnaden på hur man kan bota eller undvika infektioner beroende av typ.
Jag kan förklara vad virus och bakterier är och förklara skillnaden på hur man kan bota eller undvika infektioner beroende av typ.
Jag kan i stora drag och på ett enkelt sätt förklara matens väg genom kroppen och hur jag bör äta för ett hälsosamt liv.
Jag kan förklara matens väg genom kroppen och hur jag bör äta för ett hälsosamt liv.
Jag kan utförligt och detaljerat förklara matens väg genom kroppen och hur jag bör äta för ett hälsosamt liv.
Jag kan berätta om någon naturvetenskapliga upptäckt och vilken betydelse den haft för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och vilken betydelse de haft för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om naturvetenskapliga upptäckter och vilken betydelse de haft för människors levnadsvillkor.

Biologins metoder och arbetssätt

Detta behöver du öva mer på
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3