Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egen träning med träningsdagbok, vecka 39-45

Skapad 2018-09-23 17:36 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 – 9 Idrott och hälsa
I denna planering kommer du att arbeta med egen träning, vilket innebär både styrka och kondition.

Innehåll

Arbetsprocess och lektionstid

Du kommer att få kunskap genom:

  • Genomgång av konditionsbegreppet och styrka med hjälp av den egna kroppen
  • Få kunskap i olika träningsformer inom kondition och styrka 
  • Lämna in en planering över tre lektioner
  • Diskutera din planering

På de två första lektionerna kommer vi tillsammans att diskutera konditionsbegreppet, puls och du kommer att få kunskap i olika träningsformer etc. Du kommer att få introduktionspass inklusive teori, två stycken praktiska inspirationspass innehållande styrka och kondition samt tre stycken lektioner där du planerar upp din egna träning. Denna planering kommer att lämnas in som en uppgift här på Unikum och bedömas. Du kommer att formulera ett mål som kommer att genomsyra både din egna planerade träning samt din träningsdagbok. 

Under den här perioden kommer du också att få föra träningsdagbok. Samtliga pass som du genomför både i skolan och utanför skoltid ska dokumenteras. Efter ca 1 månad kommer du att göra en sammanställning och reflektion av din träningsdagbok som kommer att bedömas genom en inlämningsuppgift här på Unikum.  

Ditt mål i träningsdagboken ska genomsyra din egna planerade träning.   

Lektion 1 - Introduktion samt teori i hemklassrummet (träningsdagboken påbörjas och fortsätter under hela perioden) 

Lektion 2 - Teori, sätta upp eget mål, eventuellt påbörja planering (hemklassrummet) 

Lektion 3 - Praktiskt inspirationspass, styrka/kondition

Lektion 4 - Praktiskt inspirationspass, styrka/kondition 

Lektion 5 - Planera dina egna tre träningspass (ska vara klart och inlämnat på Unikum till lektion 6) 

Lektion 6-8 - Genomförande av träningspass

Lektion 9 - Utvärdering, träningsdagboken avslutas och lämnas in på Unikum (hemklassrummet)  

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

  • Planera tre lektioner i kondition och styrka utefter ditt uppsatta mål
  • Visa förståelse kring begreppen inom styrka och kondition 
  • Sammanställa, dra slutsatser samt resonera kring din träningsdagbok  

Uppgifter

  • Begrepp

  • Planera tre träningspass

  • Träningsdagbok

Matriser

Idh
Egen träning med träningsdagbok, vecka 39-45

På väg
E
C
A
Planera
Du har inte lämnat in en planering över tre lektioner i kondition och styrka samt inte besvarat övriga frågor.
Du har lämnat in en planering över tre lektioner i kondition och styrka samt besvarat övriga frågor.
Du har i din planering besvarat alla frågor och kan förklara varför du har lagt upp din träning som du har gjort. Du har även till viss del visat förståelse genom att du kan koppla de olika begreppen inom styrka och kondition (uppvärmning, puls, dynamisk, uthållighet etc.) till din planerade träning.
Du har i din planering besvarat alla frågor och kan ingående förklara varför du tycker som du gör. Du har även visat stor förståelse genom att du kan koppla de olika begreppen inom styrka och kondition (uppvärmning, puls, dynamisk, uthållighet etc.) till din planerade träning.
Utvärdera
Du har inte lämnat in din träningsdagbok och/eller utvärderat träningsdagboken.
Du har besvarat alla punkterna till träningsdagboken. Du har enkla resonemang och kan diskutera din träningsdagbok och din genomförda träning. Du försöker även att göra vissa kopplingar till de olika begreppen inom styrka och kondition.
Du har besvarat alla punkterna till träningsdagboken. Du har utvecklade resonemang (förklara tex kroppens påverkan av kondition och/eller styrketräning), och kan diskutera din träningsdagbok och din genomförda träning. Du försöker även att göra vissa kopplingar till de olika begreppen inom styrka och kondition.
Du har besvarat alla punkterna till träningsdagboken. Du har utvecklade resonemang (ingående förklara tex kroppens påverkan av kondition och/eller styrketräning), och kan diskutera din träningsdagbok och din genomförda träning. Du försöker även att göra många kopplingar till de olika begreppen inom styrka och kondition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: