Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2018-09-23 18:08 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Planering för svenska åk 3.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts." Lgr11

Innehåll

 I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • att skriva olika typer av texter och arbeta med skriftspråkets struktur och uppbyggnad.
 • att läsa olika sorters texter, t.ex. fakta-,  berättande och instruerande texter.
 • att tala och lyssna.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi tränar att skriva genom att:

 • skriva och berätta om egna upplevelser och erfarenheter
 • skriva olika texttyper enligt genrepedagogiken
 • lära oss de vanligaste skriv- och stavningsreglerna
 • träna stavningsregler via Elevspel.se
 • skriva läsligt och korrekt, både för hand och på dator (Chromebook)
 • skriva i Classroom, både enskilt och i par
 • skriva och dela dokument med kamrat och pedagog
 • bearbeta de skrivna texterna
 • skriva bokrecensioner
 • använda läromedlet Zick-Zack

Vi tränar läsning och läsförståelse genom att:

 • läsa skönlitteratur och olika slags texter samt svara på frågor om innehållet och lära oss känna igen några olika texttyper
 • bokprat, d.v.s vi pratar om, ställer frågor och resonerar kring texterna vi läser och kopplar olika texters budskap till egna erfarenheter
 • läsa instruktioner
 • läsa fakta via texter i digitala miljöer för barn
 • använda Bingel för att färdighetsträna texter vi läst i Zick Zack
 • arbeta med läromedlet " Ben och Koko söker jobb"
 • det finns möjlighet att lyssna på Ben och Koko via Inläsningstjänst

Vi tränar att tala och lyssna genom att:

 • lyssna till högläsning ur en gemensam bok
 • vara delaktiga, ställa frågor, uttrycka egna åsikter och funderingar
 • varje vecka samlas för Olweusråd/klassråd
 • berätta om händelser eller återberätta en text, film eller teater så att andra förstår
 • diskutera och samarbeta i olika par- och grupparbeten 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 

Bedömning sker i matriserna läs- och skrivutveckling årskurs 1-3 från Skolverket.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: