👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Operation Smile

Skapad 2018-09-23 18:16 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 6 – 9 SO (år 1-3)
Rättviksskolan - Operation Smile

Innehåll

 

Se filmen ovan och besvara sedan frågorna under "uppgift". 

 

Ur Lär 11 Första Kapitlet: Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

 

Uppgifter

  • Frågor